Vajai László önéletrajza

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Image1951. szeptember 10-én született Veszprémben. Nős. Tanulmányok:
1975.  Agrártudományi Egyetem, Keszthely, agrármérnök
1984.  Agrártudományi Egyetem, Gödöllő, vadgazdálkodási szakmérnök
1999.  Államigazgatási Főiskola, Budapest, közigazgatási szakvizsga

Szakmai tapasztalatok:
1975-1979 - Veszprémi Állami Gazdaság - növényvédő, növénytermesztő agronómus, Veszprém
feladatok: 1200 ha szántó, 80 ha gyümölcsös növényvédelmi, növénytermesztési munkáinak tervezése, irányítása, ellenőrzése.
1979-1980 - AGROKER - marketing osztályvezető, Veszprém
feladatok: Veszprém megyében működő állami gazdaságok, termelőszövetkezetek műtrágya és növényvédelmi igényeinek felmérése, új termékek bevezetése
1980 -1991 Közép-dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság - osztályvezető - Veszprém
feladatok: Zala, Veszprém és Fejér megyében a védett természeti területek mezőgazdasági, zoológiái, vadászati hatósági feladatainak koordinálása, ellátása. Gazdálkodási feladatok irányítása az Igazgatóság kezelésében álló mezőgazdasági-és vadászterületeken.
1991-1998 - FM Vadgazdálkodási és Halászati Főosztály – főosztályvezető - Budapest
feladatok: A vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. LV.tv. szakmai előkészítése, ennek képviselete a parlamenti szakaszban, hatályba lépése utáni intézkedések a végrehajtásáról. Nemzetközi szervezetekben a magyar vadgazdálkodás kapcsolatainak, képviseletének helyreállítása, ellátása. Hatósági, szakmai szabályozások kidolgozása, hatályba léptetése. Az Országos Vadgazdálkodási Tanács munkájának koordinálása.
1998-2000 - FM Vadgazdálkodási és Halászati Főosztály – osztályvezető - Budapest
feladatok: A létrejövő vadászati hatóság megszervezése
2000-2001 - Bábolna Rt. - vezérigazgató-helyettes - Bábolna
feladatok: Az irányítás alá tartozó erdőgazdálkodási,
vadászati, halászati idegenforgalmi ágazatok tevékenységének, beruházásainak menedzselése, ellenőrzése.
2001 -2002 - MAVAD Rt. – vezérigazgató - Budapest
feladatok: Az RT vadászatszervezési, élő és lőtt vad kereskedelmi, vadhús feldolgozási munkájának irányítása, szervezése, tulajdonosi képviselete a leányvállalatoknál.
2002-2007 - Nemzeti Földalapkezelő Szervezet - területi irodavezető - Veszprém
feladatok: Magyar Állam /NFA vagyoni körhöz tartozó
termőföld adatbázis gondozási, hasznosítási, földcsere, életjáradék I.-IV. feladatok koordinálása, ellenőrzése az iroda működési területén. A Magyar Állam tulajdonában álló földhöz kapcsolódó vadászati jogról való döntés előkészítése — megbízás alapján országos hatáskörrel - az 1997-től kezdődött hasznosítási ciklusra.
2008- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő - területi irodavezető - Veszprém
feladatok: Az MNV Zrt. jóváhagyott üzleti terve szerinti feladatok végrehajtása. A területi iroda vagyonkezelési hasznosítási, ellenőrzési munkáinak szervezése és felügyelete.


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.