Vajai László a VM Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály vezetőjének beszéde

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
MEGOSZ éves nagyrendezvény, Tét, 2010. szeptember 24.
Image
Tisztelt Erdőtulajdonosok, Erdőgazdálkodók és Erdészeti Szakirányítók!
Engedjék meg, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium, kiemelten
dr. Fazekas Sándor miniszter úr nevében, valamint a saját nevemben köszöntsem Önöket a mai jeles nap alkalmából.

Jeles nap ez elsősorban Önöknek, mert a szakmai alapon alakult Szövetségük erejét és létjogosultságát igazolja. Jeles nap ugyanakkor az erdészeti ágazati vezetés és igazgatás szempontjából is, mert a magán erdőgazdálkodás működőképességét és szervezettségét mutatja meg.

A magyar erdők közel fele magántulajdonban van. Az erdőkkel kapcsolatban megfogalmazott, törvényi előírások érvényesülése szempontjából nem közömbös tehát, hogy a magán erdőgazdálkodás milyen feltételek között, és milyen eredményességgel működik az országban.

Az Önök szervezete azt a küldetést vállalta fel, hogy egy szövetség zászlaja alá tömöríti a magán erdőtulajdonosokat és erdőgazdálkodókat, valamint a magán erdőgazdálkodás szakmaiságát megalapozni hivatott erdészeti szakszemélyzetet. Az elmúlt időszak működése azt bizonyítja, hogy a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége ezt a küldetést sikeresen teljesíti.

A 2010. évi kormányváltást követő minisztériumi szintű szervezeti változásokból látni lehet, hogy a Kormány az agrárgazdálkodás tekintetében hasonlóan bátor küldetést vállalt. A változásokat követően gyakorlatilag minden olyan szakfeladat végrehajtása a Vidékfejlesztési Minisztérium felelősségi körébe került, amelyek a gazdálkodást szakmailag érdemben befolyásolhatják. Az együttgondolkodás és a közös nevezőre hozott intézkedés bizonyára a mi esetünkben sem lesz egyszerű, de bízok abban, hogy az új szervezet működése előremutató, és eredményes lesz.

Az Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály nevében ehhez úgy kívánunk hozzájárulni, hogy az ágazati irányítás aktivitását fenntartva, a felmerülő új szempontokat minden esetben mérlegelve igyekszünk továbbra is összhangot keresni és találni az erdőkkel kapcsolatos közérdekű elvárások, valamint az erdőgazdálkodás – szükség esetén külön tekintetbe véve a magán erdőgazdálkodás – szempontjainak érvényesülése között. Ebben a munkában pedig továbbra is számítunk a MEGOSZ érdekfeltáró érdekérvényesítő közreműködésére.


A közelmúlt eseményei közül szeretném kiemelni, hogy – amint azt Önök is bizonyára tudják – az elmúlt években hatályba lépett új ágazati jogszabályok ellentmondásainak közös feltárása céljából a főosztály megkereste az erdőgazdálkodás tekintetében érdekelt szervezeteket, így a MEGOSZ-t is. Kérem, hogy kihasználva az erdőtulajdonosi, erdőgazdálkodói, valamint erdészeti szakirányítói érdekek integrált megjelenítésében rejlő lehetőségeiket, ebben a folyamatban a korábbi aktivitással vegyenek részt.

A magam nevében az előbbieket még azzal egészíteném ki, hogy a főosztályvezetői szoba ajtaja is nyitva áll majd mindenki előtt, aki az ágazat érdekében előremutató kezdeményezéssel kíván élni.

Lapos Tamás főosztályvezető-helyettes úr előadásában részletes információkat kapnak majd az egyes erdészeti támogatási jogcímek működtetéséről. Elöljáróban a különösen hangsúlyos problémák közül én az alábbiakat 4 pontot szeretném kiemelni:
1.- Szakirányítás nemzeti hatáskörben való támogatása jogcímmel kapcsolatban:
- A minisztérium vezetői értekezletének döntése értelmében 2010. évre vonatkozóan a két determinációs előirányzaton (erdőfelújítás, erdőtelepítés) rendelkezésre álló források teljes összegei átcsoportosításra kerülnek a Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása előirányzatra. Ennek révén a szakirányítás támogatására rendelkezésre álló forrás összegére vonatkozóan megjelenhet az MVH által várt miniszteri közlemény, és megkezdődhet a támogatási kérelmek jóváhagyása és kifizetése.
2. - Mezőgazdasági területek első erdősítése jogcímmel kapcsolatban:
- Remélem, hogy az erdőtelepítési kedv ismételt megélénkülését eredményezi majd a támogatási rendelet idén hatályba lépett módosítása, ami alapján már a 2010. évben benyújtott támogatási kérelmeket is a megemelt egységárak alkalmazásával lehet jóváhagyni.
Ugyancsak előrelépés várható a Natura 2000 területek erdőtelepítésének támogatására vonatkozó szabályozás egyszerűsítése tárgyában. Ennek értelmében a támogatási kérelem jóváhagyásának nem lesz feltétele a fenntartási vagy fejlesztési tervek megléte. A támogatási rendelet módosítása a terveink szerint visszamenőleges hatályú lesz, így már a 2010. évi támogatási kérelmek elbírálása során is alkalmazni lehet.
3. - Erdészeti potenciál helyreállítása jogcímmel kapcsolatban:
- A minisztérium megtette a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a támogatási rendelet egységárak növelését célzó módosítására mielőbb sor kerüljön. Terveink szerint a módosítás olyan értelemben itt is visszamenőleges hatályú lesz, hogy az idén ősszel benyújtott, és még a rendelet módosítását megelőzően jóváhagyott támogatási kérelmek
2011. évi kifizetésére már az emelt egységárakon kerül majd sor.
Ezzel a megoldással feloldható az erdőgazdálkodók azon dilemmája, hogy a magasabb egységár reményében halasszák a támogatási kérelem benyújtását, valamint ezzel együtt a károsodott területek felújítását.

4. - Natura 2000 területekkel kapcsolatban:
- a közelmúltban folytatott első szakmai egyeztetésünk tartalma, minisztériumunk Természetmegőrzési Főosztályával a következőkben foglalható össze:
Folytatódik a következő években a Natura 2000 területek határainak pontosítása,
Vizsgáljuk a Natura 2000 területek támogatásának további lehetőségeit,
Célunk, hogy régionként a földtulajdonosok, gazdálkodók korrekt tájékoztatást kapjanak az esetleges korlátozásokról és ezeknek kompenzációjáról.


Végezetül kívánom, hogy a szorgalmas munkával töltött hétköznapok után mai rendezvényük legyen sikeres, a programok szolgáljanak mindenki számára, tanulságul.© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.