Az erdőgazdálkodás nemzeti hagyományai és a nemzetközi tapasztalatcsere jelentősége (ForestPress)

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
ImageBenedek Fülöp közigazgatási államtitkár, a FAO Magyar Nemzeti Bizottság elnökének beszéde a FAO Erdészeti Miniszteri Értekezletén, 2005. március 14-én, Rómában
   
Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Főigazgató Úr!
Tisztelt Delegátusok!
Hölgyeim és uraim!
Nagy öröm számomra, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya nevében üdvözölhetem a FAO Erdészeti Miniszteri Értekezleten megjelent minisztereket, delegátusokat és vendégeket.

Üdvözöljük a miniszteri ülés két kiemelt témáját, melyek közül a tartamos erdőgazdálkodást az elmúlt évek magas szintű erdészeti témájú ülésein, mint az ENSZ Erdészeti Fóruma, Miniszteri Konferencia az Európai Erdők Védelmében is folyamatosan kiemelten tárgyalták. A tartamos erdőgazdálkodás elvének kiemelt aktualitását az adja, hogy részét képezi az ENSZ ezredfordulón megfogalmazott, hetedikként kiemelt fejlesztési céljának, a környezeti állapot tartamosságának biztosításával.Engedjék meg, hogy a konferencia témájához kapcsolódóan beszámoljak néhány hazai eredményről, melyekhez nagymértékben hozzájárultak, iránymutatást adtak a FAO által szervezett és gondozott nemzetközi fórumok és akciók is.
    A tartamos gazdálkodás rég ismert fogalom az erdészek körében. Ez a tartamosság azonban a társadalmi elvárásokat tükrözve még néhány évtizede is elsősorban a fahozamra koncentrált. Az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciája 1992-ben a legmagasabb szinten deklarálta a tartamosság fogalmát, támogatva ezzel az erdészeket is abban, hogy az erdők emberi jóléthez való hozzájárulását az erdei életközösségek, és az általuk nyújtott széleskörű szolgáltatások tartamos megőrzésével biztosíthassák a társadalom számára.
    Mindezek érdekében szükséges, és folyamatban van a gazdálkodási gyakorlat módosítása, a prioritások közép-távú meghatározása. A folyamat fontos állomása volt a nemzeti erdő program 2004. októberi jóváhagyása, melyben a Magyar Kormány elkötelezte magát egy 10 éves erdő-koncepció mellett. Nagyra értékeljük azt a nélkülözhetetlen segítséget és iránymutatást, melyet a FAO által is támogatott nemzetközi fórumok adtak a nemzeti erdő program kidolgozásához.
    Átalakuló gazdaságú országként kiemelten fontos feladatunknak tekintjük a privatizáció során erdőhöz jutó állampolgárok informálását, támogatását, a magánerdő-gazdálkodás fejlesztését. Tekintettel a gazdálkodói kör jelentős változására, az erdővagyon védelme, a tartamos gazdálkodás feltételeinek és kereteinek megőrzése érdekében elengedhetetlen a teljes erdőterületre kiterjedő tervezettség és hatósági ellenőrzés biztosítása.
    Az ország európai léptékkel mérve alacsony erdősültsége (20%), az agrárgazdálkodás és vidékfejlesztés céljainak elmúlt évtizedekben tapasztalt változása is indokolja az erdőterület folyamatos növelését a országban. Az elmúlt 50 évben másfélszeresére növeltük az erdőterületet. Korábban kizárólag hazai, 2004-től már az EU forrásaival is kiegészülő erdőtelepítési program célja az erdősültség 26%-ra emelése 35-50 év alatt.
    A felsorolt eredmények csak példái azon nemzeti törekvéseknek, melyek keretét a FAO által is támogatott nemzetközi erdészeti fórumok javaslatai, határozatai képezik. A FAO mindig is kezdeményezője, javaslattevője, aktív segítője volt a nemzeti szintű problémák nemzetközi fórumra emelésének, a szintetizálásának, ami nem csak az erdészet, hanem az állampolgárok ügyét is előre vitte. Az erdőgazdálkodás nemzeti hagyományainak megőrzése mellett egyre nagyobb a nemzetközi szintű tapasztalatcsere, megállapodás, indokolt esetben jogi hatással is bíró elkötelezettség jelentősége, ami nem jelent globalizációt, hanem egyetemes értékeink közös megóvását, forrásaink racionálisabb felhasználását, a „jó gyakorlat” propagálását, átadását. Mindezek alapján meg szeretném erősíteni, hogy Magyarország támogatja a nemzetközi szintű erdészeti fórumokat, továbbra is kész részt venni az erdők tűz elleni védelmével és a tartamos erdőgazdálkodással foglalkozó nemzetközi folyamatokban.
   
    Elnök Úr, köszönöm a figyelmet.
    
  


© 2022 Forestpress. All Rights Reserved.