AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET tervezett 2005. évi programja (ForestPress)

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
ImageAmint arról beszámoltunk, az Országos Erdészeti Egyesület április 7-én, Budapesten tartja soron következő küldöttközgyűlését. Az ülés napirendjén szerepel az OEE 2005. évi programja is. Az Ormos Balázs főtitkár által összeállított programot az OEE Elnöksége a 4/2005. (március 24.) sz. határozatával elfogadta.  A Küldöttközgyűlés április 7-én dönt a tervezet jóváhagyásáról.
AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 2005. ÉVI (tervezett) PROGRAMJA

Mi, a 154 éves múltra visszatekintő Országos Erdészeti Egyesület az Alapszabályunkban rögzített célok elérése érdekében 2005. évben az alábbi programot tervezzük megvalósítani, az Egyesület küldöttközgyűlése, elnöksége, pártoló tagi tanácsai, helyi csoportjai, szakosztályai, bizottságai és kiterjedt tagsága részvételével.

A továbbiakban is kiemelten kívánjuk megjeleníteni az Egyesület múltjához méltó ÉRTÉKEIT és ezen keresztül képviselni tagságunk SZAKMAI ÉRDEKEIT.

I) Egyesületi élet fejlesztése

a) Szervezeti élet fejlesztése
Tovább kell folytatni Egyesületünk arculatának építését. (honlap, prospektus)
Az Egyesület működését minél szélesebb körben megkötött szakmai és pénzügyi megállapodások megkötésével kell segíteni.
Tovább kell erősíteni a pártoló tagság, a régiók, a helyi csoportok és szakosztályok működését és személyesen segíteni programjaik megvalósítását.
Törekedni kell a taglétszám stabilizálására, a tagokat az okirat és az Alapszabály ünnepélyes átadásával érzelmileg is az Egyesülethez fogadni.
b) Egyesületi programok szervezése
Az egyesületi rendezvények rangot vívtak ki a szakmában, melyet erősíteni szükséges. (Kiemelt rendezvények: Vándorgyűlés, WOOD TECH Erdészeti Szakkiállítás és Konferencia, ERDÕK HETE, Erdésznők Országos Találkozója, Országos Erdész Bál, X. Erdőpedagógiai Szeminárium, Újságírók Találkozója, Faenergetikai Munkacsoport működtetése).
Kiadványokkal szolgáljuk az értékteremtő munkánkat. Tervezett kiadványok: Gyökerek és lombok IV., A magyar erdészet az EU csatlakozás után (pályázatok) III., ÚTMUTATÓ: Erdei termékek magán erdőgazdálkodóknak (NYME Erdőhasználati TSZ), Dr. Lakatos Ferenc: Szúbogarak jelentősége a hazai fenyőgazdálkodásban. (Elnökség dönt a kiadásukról, elnök köt szerződést.)
Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése a határos országok és az EU-hoz tartozó országok erdészeti szervezeteivel valamint a külföldön élő magyar erdészekkel való internetes kapcsolat további építése.
c) Erdészeti Lapok fejlesztése
Szükséges az Erdészeti Lapok tartalmának folyamatos változtatása a tagság elvárásaihoz igazodva. Új működési rendjének kialakítása. A MEGOSZ híradójának további megjelenítése, pénzügyi hátterének rendezése.
A közönségkapcsolatok további fokozása, az innovációs alap finanszírozta kutatások folytatása.
d)  Erdészcsillag Alapítvány
Feladat az Alapítvány működtetése további támogatási források bevonásával.
e) Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár
Az Egyesület dokumentumainak folyamatos feldolgozása.
Szakmatörténeti anyagok készítése az Erdészeti Lapok és a tagság számára.
Az Egyesület elnökségeinek, elnökeinek, főtitkárainak fénykép sorozatának elkészítése.
f)   Alkotmány utcai volt Székházunk újbóli birtokbavétele
Egyesületünk függetlenségének jelképe az Alkotmány utcai Székház. Folyamatos célunk a birtokon belül kerülés, újabb jogi és együttműködési lépések kezdeményezésével. Az épület az egyesületi székhely mellett, a Magyar Erdészet Székháza legyen. Az épületen lévő egyesületi márványtábla felújítása szükséges.

II) Szakmai érdekek képviselete

a) Az erdészeti ágazat érdekeinek képviselete
A törvényekben, rendeletekben, az EU jogszabályokban és tervekben az erdészeti ágazat érdekeinek érvényesítése, a II. Nemzeti Fejlesztési Tervben, Operatív Programokban az erdészet, a fafeldolgozás és az energetika megjelenítése és a piacra jutás elősegítése.
Részvétel az érdekérvényesítő szervezetekben: FVM Nemzeti Kerek Asztal ülésein, az NFA ÉT-ben, az Erdei Iskola Országos ÉT-ben, a Vásárhelyi-terv Továbbfejlesztése programban, a Parlament bizottságaiban, kiemelten a Mezőgazdasági Bizottság és az Erdészeti Albizottság munkájában, stb.)
Az erdészeti megújítható energiaforrások hasznosításának támogatása a Faenergetikai Munkacsoport tevékenységével. Alakuljon szakosztály az ágazati képviselet érdekében.
Jogsegélyszolgálat szervezése magán erdőgazdálkodók részére.
b) Erdészeti vállalkozók képviselete
Az erdőgazdálkodás (tő mellett) területén dolgozó Erdészeti Vállalkozók Pártoló Tanácsának megszervezése, érdekeik képviselete. A Tanács érdekérvényesítő ereje szolgálhatja egész szakmánk érdekvédelmét is.
c) Magánvállalkozói erdőgazdálkodás képviselete
Érdekeik védelme a magántulajdon elsődlegességének törvényi deklarálásával, az erdőkezelés törvényi és gyakorlati körülményeinek javításával, egyszerűsítésével.
A MEGOSZ kiemelt partner, a szakmai munka és érdekérvényesítés területén is kívánatos az együttműködés fokozása. 
Költségvetési determinációk kifizetésének támogatása a gazdálkodók számára.
d) Állami vállalkozói erdőgazdálkodás képviselete
A szervezeti átalakítás folyamatos véleményezésével, javaslatok adásával a tagságunk többségét érintő érdekek képviselete.
A többcélú erdőgazdálkodás nemzeti és EU forrásból való költségvetési támogatása.
e) Természetvédelem, védett természeti területek kezelése
A természetvédelmi területeken álló erdők kezelése kiemelt feladata ágazatunknak.
Az érdekvédelmi tevékenységünk során kiállunk, hogy
- a védett és nem védett természeti területen álló erdők kezelését továbbra is állami- és magán vállalkozói erdőgazdálkodók végezzék.
- az erdőgazdálkodók terjesszék ki a természetközeli erdőgazdálkodást, erősítsék az erdészek természetvédelmi kommunikációját, valamint használják ki erre a célra az erdészeti erdei iskolákat és vegyék igénybe az Egyesület rendezvényeit
Az erdész természetvédelmi munkájának elismertetésével, mind az erdőgazdálkodás, mind a természetvédelem területén dolgozó tagságunk érdekeit képviseljük.
f)  Az erdészeti oktatás és tudomány
Az együttműködést a partnerség mellett kell tovább erősíteni.

III. A megvalósítás pénzügyi feltételei:

Továbbra is rendező elvnek tekintjük, hogy csak olyan tevékenység kezdhető és folytatható, melynek pénzügyi fedezete biztosítható.
A pénzügyi források megszerzése továbbra is igen nehéz feladat. Ezért történt intézkedés a tagdíjak és az Erdészeti Lapok költségterítésének növelésére, mely biztos alapot jelent a 2005. évi költségvetésben.
Egyesületünk költségfelhasználása mértéktartó, a lehetőségekhez igazodó. Személyi változtatásokkal, könyvelő közvetlen megbízásával érjük el, hogy naprakész információk birtokában tudjuk fokozni bevételeinket és javítani költséggazdálkodásunkat.
Továbbra is az Erdészeti Lapok pénzügyileg a legmeghatározóbb terület. Az igényekhez igazított, hatékonyabb működtetése a jövőben elengedhetetlen.
Évente visszatérő pénzügyi és könyvelési gondot jelent a könyvkiadás eddigi gyakorlata, mely tovább nem folytatható.
Az Egyesület legfontosabb pénzügyi célja a jelenlegi helyzetben, a Küldöttközgyűlés által meghatározott programok pénzügyi finanszírozása.
A pénzügyi források lehetőségét jelentik az egyre bővülő pályázati lehetőségek.

 1. A feladatok pénzügyi hátterének biztosítása:
Egyéni, növelt tagdíjak befizetése a HCS titkárok állandó számonkérésével,
Erdészeti Lapok hatékonyabb működtetése, tagsági költségtérítés realizálása,
pályázati források elnyerése, együttműködési megállapodások támogatásával,
költségtakarékosabb működés.

2. Feladatok rangsorolása:
Pénzügyi támogatást igénylő feladatok, fontossági sorrendben:
OEE működtetése,
Tervekben szereplő programok megvalósítása
Erdészeti Lapok kiadása,
Kiadványok megjelentetése.

A terv mellékletei: Pénzügyi terv, Befektetések terve

Budapest, 2005. március 24.  

     Jó szerencsét!
        Üdv az erdésznek!

   

               Cserép János sk.
                  elnök

 

 


 


 


© 2023 Forestpress. All Rights Reserved.