A kisvasutak idegenforgalmi célú hasznosításáról

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

MAGYAR ORSZÁGYÛLÉS
Idegenforgalmi Bizottság

1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.

Az Országgyűlés Idegenforgalmi Bizottságának
 2/2002-2006. számú állásfoglalása

a kisvasutak idegenforgalmi célú hasznosításáról

Az Idegenforgalmi bizottság 2002. december 12-én áttekintette a Magyarországon
működő keskeny nyomtávú vasutak működését, idegenforgalmi hasznosítási lehetőségeit, s a kővetkező megállapításokat tette:

– Egyértelművé vált, hogy a kisvasutak funkciója átalakult: a korábbi teherszállítás helyett ma (a helyközi forgalomban betöltött szerepük részleges fennmaradásával) az idegenforgalmi jellegű működés vált meghatározóvá. Az üzemeltetés és a fenntartás nem követte ezt a funkcióváltást, a kisvasutak továbbra is a MÁV, illetve erdészeti vállalatok kezelésében vannak, s fenntartásuk veszteséget termel, amit csak részben kompenzál az állam.
– A kisvasutak fenntartása ugyanakkor idegenforgalmi szempontból nagy jelentőségű. Évente mintegy egymillió utasnak nyújtanak kikapcsolódást, s ez a szám viszonylag kis költségigényű fejlesztések révén jelentősen növelhető lenne. A vasutak több helyen fontos szerepet töltenek be az idegenforgalmi termékek kialakításában, mint azt a Nagybörzsöny-Szobi kisvasút példája is jelzi.
– A kisvasutak fejlesztésének lehetőségét növeli, hogy számos ágazat, minisztérium
érdekelt hatékony működésükben. Ugyanakkor - mivel egyik országos irányító szerv
esetében sem tartoznak annak alaptevékenysége körébe - ez nehezíti is azt, hogy valódi
gazdájuk legyen. 

Mindezek alapján a bizottság a következő javaslatokat teszi:

1.  Mivel a kisvasutak jelentős szerepet töltenek be a belföldi turizmusban, a bizottság felkéri a Magyar Államvasutakat, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot, biztosítsa az ezek működéséhez szükséges forrásokat.
2.  A jelenlegi kezelői struktúra nem illeszkedik a kisvasutak funkciójához, ennek megváltoztatása nélkül nem képzelhető el a nyereséges működtetésük, ezért mielőbb ki kell dolgozni a meglévő kisvasutak új - idegenforgalmi - szerepköréhez igazodó fenntartási koncepcióját.
3.   A kisvasutak további fenntartása és működtetése tekintetében az összes érintett bevonásával tárcaközi megállapodást tartunk szükségesnek. A koordináló szerepet - igazodva a kisvasutak új elsődleges szerepéhez - a Miniszterelnöki Hivatal Turisztikai államtitkárságának kellene betöltenie, s abban a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak, az Oktatási Minisztériumnak, valamint a Nemzeti Kulturális örökség Minisztériumának kell szerepet vállalnia, bevonva az egyeztetésbe a jelenlegi kezelőket, valamint a regionális és megyei területfejlesztési tanácsokat.
4.   A bizottság felkéri az érintetteket, rendelkezésre álló forrásaikból támogassák a kisvasutak hatékonyabb működését elősegítő fejlesztéseket. A bizottság meglátása szerint ez elsősorban a Turisztika Célelőirányzatból, az FVM támogatási kereteiből, a területfejlesztési tanácsoknál elkülönített előirányzatokból, a GKM út- és vasútfejlesztési kereteiből lenne szükséges. A bizottság felkéri az Oktatási Minisztériumot, nyújtson támogatást ahhoz, hogy az iskolák, tanulócsoportok tanulmányi kirándulásaikhoz beillesszék a kisvasutak felkeresését.

Budapest, 2002. december 12.

Lasztovicza Jenő
elnök


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.