Dégi Zoltán vezérigazgató beszéde a NEFAG ZRT székházavatóján

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Szolnok, 2012. június 8. - Tisztelt Miniszteri Biztos úr, Ügyvezető-igazgató úr,
Kormánymegbízott Asszony, Polgármester úr! Kedves Vendégeink, kedves Munkatársak! Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat és jelenlétükkel megtisztelték átadó ünnepségünket. A mai nap alapvető célja az új székházunk átadása, de engedjék meg, hogy a jelenlévők körére tekintettel kihasználjam a lehetőséget és egy rövid bemutatással ismertessem meg Önökkel Társaságunkat. A NEFAG Zrt. jogelődje a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Erdőgazdaság alapításának dátuma 1950 augusztus 01. volt, akkor csupán 126 ha állami erdőterületen.
Ezen magterületből fejlődött, növekedett társaságunk, és érte el a mai 33 ezer, ha területnagyságot. A működési területünk hol szűkült, hol bővült, napjainkra Pest megye déli részét és Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területét érinti. Elődeink és saját magunk célja is a természeti adottságok által szabott keretek közötti legjobb gazdálkodás az állam ránk bízott javaival.
Részvénytársaságunk  több  évtizede  eredményesen  gazdálkodik,   árbevétele alapján Jász-Nagykun-Szolnok megye 10 legnagyobb mezőgazdasági ágazatba tartozó vállalkozása között tartják számon.
Cégünk a térség erdőgazdálkodásának meghatározó szereplőjévé vált az elmúlt évtizedek több  ezer hektáros erdőtelepítésével,  fűrészüzemek  számára az alapanyag biztosításával, nem utolsó sorban a lakosság   tűzifával való ellátásával.
Elődeink és magunk erdőtelepítéseiről egy gondolatsort engedjenek meg nekem, amelyen keresztül az alföld erdészeiről mondjam el véleményemet. Az erdőt - hogy mi is az valójában - számtalan helyen, több nézőpont szerint sokféleképpen határozták már meg. Ezek közül jócskán találhatnánk olyat, amely meghatározások szerint az általunk kezelt és a mi közvetlen környezetünkben lévő erdők nem is azok. Pedig bizony az alföldi emberek számára, akik az élet más területein is küzdelemre kényszerülnek ezek a küzdelemmel létrehozott vagy fenntartott erdők éppolyan kedvesek, mint az igazán erdős vidékek lakói számára a saját rengetegük.
Az erdőben és az erdőért dolgozó helyi erdészek számára különösen azok. Talán egyet lehet érteni azzal, hogy életünk során tetteinknek azt az eredményét tudjuk igazán szeretni, amelyért komolyan küzdeni kellett. Igaz ez a saját kezünkkel alkotott művekre, sportteljesítményekre, szerelmekre.
Valahogy így vagyunk a mi erdeinkkel is. Az itteni erdészek különösen szeretik kicsiny erdeiket, mert nagyon meg kell dolgozniuk azért, hogy legyenek. A természet akaratával sokszor szemben menve akarják és tudják elérni, hogy mégis legyenek. Ezt a munkájukat évtizedek-évszázadok óta végzik nap, mint nap, amelyért tisztelet jár nekik. A magunk módján korábban is igyekeztünk tiszteletünket kifejezni, melynek tanúbizonyságait az udvarunk területén több helyen fellelhetik.
Az épület alapjait, amely előtt most állunk 1988-ban rakták le elődeink, és
építették fel az ország első Erdei Művelődési Házát. Mára beigazolódott, hogy a NEFAG akkori vezetői bölcsen döntöttek, amikor ide a Széchenyi parkerdőbe képzelték el a térség környezetnevelési és erdei iskolai központját. Az épületet körülölelő parkerdőben a fejlődés szinte folyamatos azóta is, hiszen kiépítettük azt az Ökoturisztikai Központot, ahol több km séta- és lovagló út, tornapálya, az ország egyik legnagyobb erdei játszótere, esőbeállók, tűzrakhelyek és egyéb berendezések várják a hozzánk látogatókat. A rönkházban kialakított erdei iskolai szálláshely és a Bagolyvár Vadaspark is az iskolások, óvodások és valamennyi látogatónk kikapcsolódását szolgálja.
Ezen alapokra tovább építve álmodtuk, majd valósítottuk meg ezt az épületegyüttest, ahol most együtt található meg a környezetnevelési központ, a szolnoki erdészet és egyben a NEFAG Zrt központi irányításának helyt adó irodák is. Meggyőződésünk, hogy ezzel az új, racionalizált fejlesztéssel még inkább meg tudunk felelni azon társadalmi elvárásoknak melyet a XXI. század megfogalmaz, elvár az állami erdőgazdálkodással szemben.
Természetesen ez nem valósulhatott volna meg, ha nincs meg a tulajdonosi joggyakorló MFB Zrt vezetése és a társaságunk FB tagjainak kunstruktiv támogató hozzáállása.
Köszönöm a kivitelezési  munkákban közvetlenül részt vevő NEFAG Zrt dolgozóinak is az erőfeszítéseit, közülük is kiemelve Magyar István
beruházásért felelős műszaki vezetőt.
Külön szeretném köszönetemet kifejezni Fridrich Ferenc műszaki ellenőr úrnak az odaadó, rendkívüli precíz munkájáért.
Végül, de nem utolsó sorban megköszönöm a SZOLTISZ KFT minden
munkatársának, alvállalkozóiknak, hogy az időnként fellépő nehézségeket legyőzve kiváló munkát végeztek, és igen rövid idő alatt felépítették ezt a szép új épületet.
Köszönet név szerint is:
Szakál Kálmán ügyvezető igazgató úrnak,
Tóth Sándor tervezőmérnöknek,
Székely Ferenc építésvezetőnek.
A bevezetőben már volt utalás a Medárd napi időjóslásra, amely szerint, ha Medárdkor esik akkor negyven napig esni fog. Kívánom magunknak, hogy ha a mai napunk boldogan és elégedetten telik, akkor ne negyven napig, hanem negyven évig minden napunk boldogan és elégedetten teljen el. Ehhez tehát az kell, hogy Önök is érezzék nálunk jól magukat!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.


© 2023 Forestpress. All Rights Reserved.