Klemencsics András FVM főosztályvezető beszéde a 2006. évi ünnepi közgyűlésen

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Tisztelt Elnökség !
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés !
Kedves Kollegák !
Hölgyeim és Uraim !

   
A vándorgyűlés jelmondatának minden szava aktuális a napi erdészeti politikában:  „Élhető tájért, értékes fáért, együtt, természetesen !”
Engedjék meg, hogy ennek jegyében összefoglaljam az elmúlt egy év legjelentősebb erdészeti vonatkozású történéseit, információit. Az ENSZ erdészeti fórumának 6. ülésszakán négy globális célkitűzés kapcsán született megegyezés, úgy mint:
- vissza kell fordítani az erdőtakaró csökkenésének  folyamatát,
- fokozott erőfeszítéséket kell tenni az erdők romlásának megakadályozására.
- elő kell segíteni az erdő biztosította előnyök és javak hozzájárulását a nemzetközi    fejlesztési célokhoz, növelve a fenntartható módon kezelt erdők területét,
- meg kell állítani a fenntartható erdőgazdálkodás hivatalos  fejlesztési támogatásának csökkenését.
Meg kell említenem, hogy ezek az eredmények aktív magyar közreműködéssel születtek meg. Csóka Péter kollégánk az ENSZ Erdészeti Fórumának titkárságvezetőjeként elévülhetetlen érdemeket szerzett ezen eredmények elérésében.
Hazánk két éve az európai Unió tagja. Az Unió közös erdészeti stratégiájának megvalósítása érdekében erdészeti akcióterveket készített elő. Az Unió Bizottsága ebben a hónapban fogadja el  az akciótervét, amelynek tervezett fő intézkedései:
1., Hosszú távú versenyképesség javítása
2., A környezet fejlesztése és védelme
3., Az élet minőségéhez történő hozzájárulás
4., A koordináció és kommunikáció elősegítése
Mint ismert Nemzeti Erdőprogramunk 2004-ben kormányhatározattal került elfogadásra, célja a társadalom  erdőgazdálkodással kapcsolatos  célkitűzéseinek megvalósítása. Nemzeti Erdőprogramunk tartalmazza mindazon elemeket, amit az Unió erdészeti akcióterve meghatároz, azzal összhangban van.
Az erdészet számára igénybe vehető támogatásokat a Tanács rendelete „az Európai Mezőgazdasági Orientációs- és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról” határozza meg 2006 végéig, amelyet 2007-től az új vidékfejlesztési rendelet az „Európai Mező-gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról” vált fel.
Ennek tengelyei:
- A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése.
- A természeti környezet és a vidéki tájak fejlesztése. ( erdészeti területek fenntartható használata)
- A vidéki területek életminősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása. ( az erdőgazdálkodás  vidéki életkörülményekre gyakorolt hatásának fejlesztése)
- Leader megközelítés (a helyi partnerségek közötti hálózatépítés)
Az EMVA erdészet számára legfontosabb tervezett intézkedései:
-A mezőgazdasági földterületek első erdősítése
-Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása mezőgazdasági földterületen
-Nem mezőgazdasági földterületek első erdősítése
-Natura 2000 kifizetések
-Erdő-környezetvédelmi kifizetések
-Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések
-Nem termelő beruházások
Ezeken túlmenően az I. tengely intézkedései között létszik megoldódni a szakirányítás uniós társfinanszírozása, valamint az infrastrukturális beruházások kérdésköre.
Folyamatban van az erdő védelméről szóló törvényünk módosítása, amely a következő fő területekre összpontosul:
- Az EU Erdészeti Stratégiájában foglaltak végrehajtására és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló tanácsi rendeletben megfogalmazott új erdészeti intézkedések bevezetésének elősegítése;
-A hazai erdőtulajdonosok, erdőgazdálkodók esélyegyenlőségének megteremtésére és a magán-erdőgazdálkodás működőképességének javítása;
Nemzeti Erdőprogramunk keretében megvalósítandó egységes ágazati kommunikáció feladatát az Erdészeti Főosztály az Állami erdészeti szolgálathoz telepítette, ahol munkacsoport alakult a feladatok hatékony megszervezésére.
   
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés !
Az elmúlt egy év történései, valamint az előttünk álló társadalmi változások is azt erősítik meg, hogy az erdészet történetében új időszámítás kezdődik a közeljövőben.
Kérem mindannyiuk hatékony segítségét és hozzájárulását ahhoz, hogy ezek a változások megalapozott szakmai elvek alapján történhessenek és ezek eredményeként olyan struktúrája alakulhasson ki a hazai erdőgazdálkodásnak, amely a szakmai célkitűzések mellett az abban dolgozó szakemberek elismerését is hozza.
   
Pápa, 2006. június 10.

© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.