Az OEE és a MEGOSZ álláspontja az állami erdők vagyonkezeléséről

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottság
Erdészeti albizottság
Herbály Imre elnök

Tárgy: Erdészeti egyeztetés

Tisztelt Elnök Úr!

Az alábbiakban megküldjük szervezeteink szakmai javaslatait.

Az erdő közkincs, mely hozzájárul materiális javaival az életszínvonal javításához, immateriális értékeivel pedig az élet minőségének jobbá tételéhez. Ezért a nemzeti érdekeknek az az erdőgazdálkodás felel meg a legjobban, mely a fenntartható gazdálkodás elveinek megfelelően a köz- és egyéni érdek összhangjának megtartásával képes az erdő gazdasági, védelmi és közjóléti feladatait biztosítani.
Az erdészek napi gyakorlati tevékenységükkel elébe mentek az erdő közcélú feladataival kapcsolatos társadalmi elvárások - természet- és környezetvédelem, erdei turizmus, erdészeti erdei iskolák - megváltozásának. Mindezt összhangba hozták a társadalomnak a fa, mint megújítható és környezetbarát nyersanyag iránti egyre növekvő igényével. Teszik ezt úgy, hogy a fakitermelési lehetőség alig nyolcvan százalékát használják ki, erdeink napról-napra gyarapodnak területükben és élőfakészletükben is.
Talán nincs is még egy olyan ágazata az országnak, amely a rendszerváltozás során, úgy tudta megőrizni működőképességét, hogy közben képes volt megfelelni a folyamatosan változó gazdasági, szakmai és társadalmi elvárásoknak is. Mindeközben az erdők hozamainak hasznosítása révén elősegítette a munkahelyteremtést, a képzetlen munkaerő foglalkoztatását (erdészeti közmunka program), a magán tulajdonosok belépésével a mezőgazdasági területek erdősítését, és a vidékfejlesztést, melyben az Európai Unióban az erdészeti ágazatnak kiemelt szerep jut.
Mindehhez szükség volt egy megbízható szakhatósági háttérre, amelyet a több száz éves múltat maga mögött tudó mai Állami Erdészeti Szolgálat képvisel, magas szinten. Széles körű tevékenysége: tervezés, felügyelet, nemzeti és EU támogatási rendszerek működtetése és finanszírozása indokolja szervezeti és kormányzati szerepének megerősítését. Ezt tovább erősíti a jövőben a vidékfejlesztés erdészeti jogcímeinek kezelésében és irányításában betöltendő szerepe is.
Az erdő közkincs, mely egységes vagyonkezelést igényel, különböző csoport érdekek hatásának kitenni, párhuzamosságot létrehozni, felaprózni, szakmailag téves és tilos. Ennek a szakmai és szervezeti egységnek az egyedüli letéteményesei az erdészek.
Az erdők természetvédelmi szerepének erősítésében és az ehhez szükséges anyagi háttér megteremtésében a hivatásos természetvédelem sokat tehet, sokat segíthet az erdőgazdálkodásnak.
Az erdésztársadalom döntő többségének véleménye szerint az erdészet kormányzaton belüli, jelenlegi helye, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium általi irányítása, az állami erdők 60 éve kialakult vagyonkezelése az ország javát szolgálja.

Budapest, 2006. július 24.

Dr. Pethő József                                  Luzsi József  
       elnök                                               elnök
Országos Erdészeti Egyesület Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.