Levél a miniszterelnökhöz az erdészeti ágazat helyzetéről

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
Miniszterelnöke
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
Elnöke

Gyurcsány Ferenc úr
részére
       Tárgy: Az erdészeti ágazat helyzete
       Ügyszám: 33 /2007


Tisztelt Miniszterelnök Úr, Pártelnök Úr!

A több mint 150 éve az erdészet szakmai érdekeiért munkálkodó, az egész ágazatot átfogó Országos Erdészeti Egyesület Elnöksége és tagsága valamint partner szervezeteink nevében fordulunk Önhöz, kérve, hogy az erdészeti ágazatban kialakult negatív folyamatok megállításában és közös rendezésében legyen azonnali segítségünkre. Az erdő hazánk termőföldjének 25%-át foglalja el, az erdőgazdálkodás az EU vidékfejlesztési politikájának kiemelt területe, mely eddig elhanyagolt szempontja volt a Kormánynak és a Pártnak is.

Tételesen:
Az FVM-ben az erdészeti érdekképviseletek folyamatos tárgyalásban vannak Gráf József miniszter úrral, mely során több írásbeli megállapodás született. Úgy véljük, hogy rendszeresen és a Miniszter úr tudta nélkül a megállapodások tartalmát és szellemét a felsővezetők nem tartják be. A reménytelen helyzetnek tudható be, hogy a Természeti Erőforrások Főosztályának nemzetközileg is felkészült vezetője már elhagyta a minisztériumot és a negatív folyamat következtében a többi vezető is hasonló lépésre kényszerülhet.

Kérjük az azonnali egyeztetést kiemelten a 25/2004. (III.3.) FVM rendeletből fakadó erdőfelújítás költségvetési támogatásának elmaradása miatt. Ez azért is kiemelt gond, mert az erdőfenntartási járulék törvényi befizetése nem került törlésre, így végső soron az erdészeti ágazat, mely így is nettó befizetője a költségvetésnek, csak az állami erdőgazdasági vonalon mintegy nyolc milliárd forint tőke kivonást szenved el és az állami erdőgazdálkodók egy részét veszteségbe taszíthatja. Vagy éppen ez a burkolt cél egy privatizációs folyamat megindításához?
Kérjük az azonnali egyeztetést és intézkedést, az erdészeti ügyeket rendszeresen és tudatosan megakadályozó személyek félreállításával. 
Kérjük továbbá a Minisztériummal 2007. február 22-én kötött megállapodásban aláírt, de elutasított tételek újra tárgyalását és teljesítését.
Kérjük, a minisztériumi körülmények olyan rendezését, hogy erdészeti vezetőink munkájukat folytathassák és ne kényszerüljenek elhagyni a hivatalt.
A Kormány elemi érdeke, hogy az erdők felújítása, fenntartása és területük növelése folytatódjon, hiszen csak így érhető el a Kormány vállalása az EU irányába a klímaváltozás negatív folyamatainak megállítására.

A Kormány napirendjén van az állami vagyonkezelés új rendszerének kialakítása.
Kérjük, hogy valósuljon meg az állami erdők egységes vagyonkezelése.
Kérjük, hogy az állami erdők közül az emberek életét közvetlenül és hosszútávon befolyásoló, több emberöltőn át tenyésző, nagy kiterjedésű állami erdők vagyonkezelését továbbra is csak 100 %-os állami tulajdonú erdészeti vagyonkezelő gazdasági szervezetek végezhessék. Ezen erdők és gazdasági szervezetek bármilyen fokú privatizációja megengedhetetlen.

A Kormány programjában szerepel a nemzeti és natúrparkokról szóló törvény megalkotása, a természetvédelmi törvény módosítása.
Kérjük, hogy a Kormány vegye le napirendjéről a nemzeti és natúrparkokról szóló törvény koncepciójának tárgyalását. Az állami vagyonkezelés új rendszerének kialakítása előtt ne tárgyalják a törvényi koncepciót.
Kérjük továbbá a korábbi törvénykezési gyakorlatnak megfelelően, hogy a három zöld törvény (erdészet, természetvédelem, vadászat) összehangoltan és egyszerre kerüljön módosításra.
Kérjük, hogy a nemzeti és natúrparkok szabályozása a természetvédelmi törvény végrehajtási rendeleteként kerüljön megalkotásra és ezzel összhangban és egy időben készüljenek el az állami erdőgazdálkodásról, a magán erdőgazdálkodásról és vadásztársaságokról szóló végrehajtási rendeletek is az erdőtörvény és vadászati törvény részeként.

A Magyar Szocialista Párt honlapját áttekintve értetlenül tapasztalható, hogy szervezetei között nincs az ország minden negyedik hektár termőföldjét borító erdőnek és a természetvédelemnek sem képviselete. Ajánljuk Pártelnök Úrnak, hogy az MSZP új szervezetében legyen erdészeti-természetvédelmi ügyvivő illetve ha szükséges alakuljon munkacsoport, tagozat erre a fontos területre.

Tisztelt Miniszterelnök Úr, Pártelnök Úr!

Az Országos Erdészeti Egyesület, az erdésztársadalom nevében kérjük segítségét. Nem titkoljuk, hogy félelmeink nagyok, de elszántak vagyunk. Közvetlen együttműködést és tetteket kérünk. Az ágazat eddig csendben végezte feladatait, miközben 40 000 ember ment el az állami erdőgazdálkodásból az átalakulások során. Dolgozni szeretnénk, tisztességes körülmények között az erdőkért, a társadalomért és szakmánk megmaradásáért. Az erdész mindig a jövőbe tekintett, hiszen a ma felnevelt erdő a jövőnek él és éppen ezért volt mindig meg nem értett és kitaszított azok körében, akik csak a jelen érdekeit szem előtt tartó politikát folytattak.

Erdészüdvözlettel:
Budapest, 2007. április 16.


   Dr. Pethő József   Ormos Balázs
        elnök           főtitkár

 


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.