Osztrák-magyar erdészeti megállapodás

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Az erdőgazdálkodás területén folytatott tudományos-technikai együttműködésről az Osztrák Köztársaság Szövetségi Mező- és Erdőgazdálkodási, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Minisztériuma és a Magyar Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériuma között.

1. §
Az Osztrák Köztársaság Szövetségi Mező- és Erdőgazdálkodási, Környezetvédelmi és
Vízgazdálkodási Minisztériuma és a Magyar Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériuma döntést hozott a már folyamatban lévő szakértői csere továbbfolytatásáról az
erdőgazdálkodás területén zajló további együttműködés lehetővé tétele érdekében.
2. §
Mindkét fél megerősíti az eddigi együttműködést, melyet az 1981. november 19-én, az
erdőgazdálkodás területén folytatott - a jelen megállapodással hatályon kívül helyezett – tudományos-műszaki együttműködésről szóló megállapodás, illetve az 1998. március 11-én kötött tárcaközi egyezmény határozott el.
3. §
Mindkét fél célszerűnek tartja az erdőgazdálkodás területén folytatott együttműködés
továbbfolytatását, illetve megkezdését, kiváltképpen az alábbi területeken:
a) Erdészeti genetika
b) Technológia az erdőben, technológiai platform
c) Hozamkutatás a tűlevelű és a lombos faállományoknál
d) Ergonómiai és munkaszociológiai kutatások és vizsgálatok
e) Erdészeti számítástechnika, (elektronikus adatfeldolgozás és digitális térképkészítés)
f) Az erdészeti munkák és módszerek tanulmányozása. Dokumentum- és tapasztalatcsere
g) Erdőművelési kérdések tűlevelű és lombos erdőkben
h) Természetvédelem, védő területek (pl. nemzeti parkok)
i) PR-tevékenység
j) Erdészeti területfejlesztési tervezés
k) Vadgazdálkodás és vadászat.
l) Együttműködés és közös pályázatok lehetőségei az EU-ban
m) Klímaváltozás
n) Erdészeti monitoring rendszerek
Ezt a tematikát az Osztrák Köztársaság részéről pedig a Szövetségi Mező- és Erdőgazdálkodási, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium Erdészeti Részlege, ill. egy általa megbízott intézet, a Magyar Köztársaság részéről a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Természeti Erőforrások Főosztálya, valamint a budapesti Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI), ill. a budapesti Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (MgSzH) Erdészeti Igazgatósága, valósítja meg.
4. §
A szerződő felek a szakértői csere keretét évente huszonöt „embernapban” (1 embernap = 1 fő, 1 napi kint tartózkodása) irányozzák elő.
5. §
Mindegyik fél az alábbi alapelvek szerint fedezi jelen megállapodás végrehajtásának költségeit:
a) A delegáló fél viseli a szakértői által a jelen megállapodás keretében a vendéglátó országba és onnan vissza megtett utazások költségeit.
b) A delegáló fél viseli a vendéglátó országban való tartózkodás költségeit (szállás, ellátás, adott esetben szállítás és a tartózkodás biztosítása).
6. §
A jelen megállapodásban meghatározott tudományos-technikai együttműködés megvalósításának szervezésére és felügyeletére az Osztrák Köztársaság Szövetségi Mező- és Erdőgazdálkodási, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztériumának, valamint a Magyar Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumának azon egységei kapnak megbízást, amelyeknek az illetékességi körébe tartozik a külfölddel folytatott erdészeti együttműködés.
7. §
Felek a 2008–2009. évre kötik jelen megállapodást, amely 2008. január 1-jével lép hatályba. Jelen megállapodás hatálya automatikusan meghosszabbodik további kétéves időszakokkal, amennyiben a felek egyike nem mondja fel azt hat hónappal a lejárat előtt.
A megállapodás két példányban készült, német és magyar nyelven, amelynek során mindkét szöveg azonos jogi hatállyal bír.
Brüsszel, 2008. január 21.

Josef Pröll
az Osztrák Köztársaság Szövetségi
Mező- és Erdőgazdálkodási,
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Minisztere
Gráf József
a Magyar Köztársaság Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztere


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.