Dr. Pethő József levele Szabó Imre környezetvédelmi miniszterhez

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Szabó Imre úr
miniszter

részére
                                                                                       Ügyszám: 82/2008
Budapest

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Országos Erdészeti Egyesület nevében köszönjük, hogy fogad bennünket az erdészet és a természetvédelem egyezségének megteremtése valamint a természetjárókkal történő kapcsolat bővítése ügyében.

Egyesületünk Küldöttközgyűlése 2008 évi programjában jóváhagyott feladatok megvalósítása érdekében az alábbiakról tájékoztatjuk Miniszter Urat.


Egyesületünk szakmai érdekvédelmi szervezetként kiáll az erdészeti munkahelyek megőrzése ügyében. A természetvédelem az erdészeti szakemberek egyik legnagyobb munkaadója, ezért felelősséggel tartozik az erdészeti feladatok szakszerű ellátásáért. Kérjük, hogy az erdős nemzeti park igazgatóságoknál, az erdős területen szolgálatot teljesítő természetvédelmi őrök esetében munkaköri alkalmazási feltétel legyen az erdőmérnöki végzettség illetve az erdészeti végzettség. Kérjük továbbá, hogy a „zöld” hatóságoknál az erdészeti ügyek intézésére erdőmérnök végzettségű hivatalnokokat alkalmazzanak.

Kérjük, hogy az erdőt, az erdőgazdálkodást érintő döntéshozói változtatások csak előremutató, tudományosan megalapozott, széles körben egyeztetett szakmai javaslatok alapján, egyezség megkötésével történjenek.

Kiállunk az erdészeti oktatás és kutatás mellett, mely a gyakorlati erdőgazdálkodás alapja, azok fejlesztésének meghatározó eleme. Nélkülük nem lehet magas színvonalú, tudományosan is megalapozott erdészeti, szakmai tevékenységet ellátni. Mellékeljük a Debrecenben, 2008. július 11-12-én megtartott egyesületi Konferencia – Vándorgyűlés meghívóját. A meghívóban szereplő fórum és szekció ülések előadásai világosan megmutatják, hogy az erdészet fogékony a környezetünk változásaira. Ezért szerepeltek a szekcióüléseken a klímaváltozás és az erdők, a természetközeli erdőgazdálkodás, az ültetvényszerű fatermesztés és az erdő és társadalom témakörök. A fórum is a természetvédelem és az erdőgazdálkodás közötti feszültségekre keresett egyezséget. Mellékeljük továbbá az Erdészeti Tudományos Intézet ez alkalomból kiadott Erdészeti Kísérletek kiadványát, melyből tájékozódni lehet a fenti témákat érintő tudományos tevékenységről. Kérjük Miniszter Urat, hogy a hagyományos zöld civil szervezetek mellett vegye igénybe a 110 éves erdészeti kutatásban dolgozók szolgáltatásait és tudományos eredményeit is.     

A klímaváltozás negatív hatásai csökkentésének egyik lehetősége a megújítható környezetbarát faanyag minél szélesebb körű használata. Kérjük Miniszter Úr közbenjárását, hogy a természetvédelem hivatalos megnyilvánulásait a fakitermelések elleni félrevezető kampányát szüntesse be. Az erdőknél környezetkímélőbb alapanyagot „gyártó” „üzem” és „erőmű” nem létezik. Az erdők nagy mennyiségű CO2-t képesek megkötni, beépíteni testükbe. A fából készült használati tárgyaink tartósan kötik meg a CO2-t, a fa energetikai célú hasznosítása is csak a megkötött CO2-t juttatja vissza környezetünkbe, hasonlóan a korhadó fához csak gyorsabb ütemben. Amennyiben a fa használatában egyezség nincs, kérjük megnevezni, hogy mely anyagok használatát javasolják a társadalom részére; vas, alumínium, műanyag, üveg, stb, Ezek azonban mind többlet energiát igényelnek az előállításukhoz.

Az erdőgazdálkodás a vidékfejlesztés kiemelt területe az EU elvárása szerint. Kiállunk a közérdekű fenntartható erdőgazdálkodás mellett, mely munkahelyeket teremt, képzetlen munkaerőt foglakoztat, közjóléti tevékenységet fejt ki, erdei utakat és vasutakat tart fenn, erdészeti erdei iskolákat működtet, erdőket nevel, erdőket telepít a klímaváltozás negatív hatásainak ellensúlyozására, stb. Kiállunk a természetközeli erdőgazdálkodás szélesebb körben történő alkalmazása mellett és kérjük az egyezség megkötését, hogy mind a KvVM, mind az FVM EU-s és nemzeti támogatásai e célra elérhetőek legyenek ne csak a nemzeti park igazgatóságok, de az állami és magán erdőgazdálkodók számára is.

Programunknak megfelelően részt veszünk a Zöld - Erdész Érdekegyeztető Fórum munkájában. Őszintén jelezni kell Miniszter Úrnak, hogy nem sok eredménnyel. Kérjük Miniszter Urat, hogy a zöld civil szervezetek minősítése során legyen kritérium a tagság megléte, mégpedig a bizonyíthatóan nyilvántartott, tagdíjat fizető tagság megléte, hiszen csak ez legitimálja a szervezetet. Kérjük ezt az elvárást kiterjeszteni a KvVM pályázatokra is. Tagság nélküli szervezet nem képviselheti csak a saját alkalmazottait és érdekszövetségeseit. Egyesületünknek nyilvántartott tagsága van és a legfőbb szerve a Küldöttközgyűlése által meghatározott programja, melyet képviselünk most is.

Egyesületünk kiáll a védett és nem védett természeti területen álló állami erdők egységes erdőgazdasági társaságok általi vagyonkezelése mellett. Egyezséget kérünk, hogy a nemzeti park igazgatóságok a profi természetismerő és oktató alkalmazottai révén az ismeretterjesztést vállalják. Ezért épülnek sorra a bemutató helyek és központok a nemzeti park igazgatóságok területén. Az erdővagyon kezelését pedig a megfelelő eszköz és szellemi kapacitással az ebben jártasságot szerzett erdőgazdálkodókra bízzák. Az erdőgazdaságok törekvése és elvárás feléjük a hatékony és gazdaságos működés, melyek a nemzeti park igazgatóságok esetében is egyre erőteljesebben megfogalmazódnak. Szülessen egyezség abban, hogy közösen lépjünk fel annak érdekében, hogy legyen pénzügyi támogatása a közcélú erdőgazdálkodásnak, mely a társadalom igényét kielégíti az erdővel és szolgáltatásaival kapcsolatban.

Tisztelt Miniszter úr! Egyesületünk programja külön foglalkozik a természetjáró szervezetekkel való együttműködéssel. Ezért, mint a Magyar Természetbarát Szövetség elnökét is megszólítjuk. A természetjáró szervezetek természetes szövetségesei és támogatói Egyesületünknek, ugyanakkor hatalmi érdek nélküli legjobb kritikusai az erdőben folyó erdészeti tevékenységeknek és ezzel segítik a közvélemény hangját eljuttatni az erdészekhez és a kifogásolt területek megoldását elősegíteni. Kiállunk a mellett, hogy az erdőtörvényben kerüljön az erdei turizmus is szabályozásra.  

Kérjük Miniszter Urat, hogy javaslatainkat fontolja meg, hogy az egyezséget megköthessük. Várjuk Miniszter Urat Elnökségünk, Küldöttközgyűlésünk körébe, hogy személyesen is meggyőződhessen szándékainkról, hiszen tudjuk, hogy mind a természetvédelem, mind az erdőgazdálkodás tevékenysége pozitív hatású a társadalom számára, a közös munka pedig nélkülözhetetlen az eredmények elérése érdekében.

Budapest, 2008. július 23.

      Erdészüdvözlettel:

      Dr. Pethő József
               elnök


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.