A 88/2007 FVM rendeletben szabályozott erdőtelepítések kifizetési kérelmeinek benyújtásáról

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Tájékoztató a 88/2007 FVM rendeletben szabályozott, EMVÁ-ból finanszírozott erdőtelepítések kifizetési kérelmeinek benyújtásáról

Tisztelt Gazdálkodók!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 88/2007. (VIII. 17.) számú, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló FVM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelmének elbírálásának várható befejezése a végéhez közeledik, az MVH hamarosan megkezdi a határozatok meghozatalát, és intézkedik azok kipostázásáról. Azonban néhány esetben előfordulhat, hogy a helytadó vagy részben helytadó határozat kézhezvétele a kifizetési kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő (2008. május 15.) után történik meg.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a kifizetési kérelmek (mind a papíralapon, mind az elektronikus úton kitöltöttek esetében) benyújthatók a támogatási kérelmeknek helytadó/részben helytadó határozatok számának ismerete nélkül, tekintettel arra, hogy e hivatkozási számot sem az elektronikus felületen, sem pedig a betétlapon nem kell feltüntetni, tehát a határozatszámok hiánya nem akadálya a kérelem-benyújtásnak. Amit fel kell tüntetni, az a támogatási kérelmen, illetve az erdőtelepítési engedélyen is szereplő erőrészlet-azonosító. Ezért kérem Önöket, hogy a 2008. május 15-i határidőig a kifizetési kérelmüket – feltüntetve az erdőrészlet-azonosítókat – nyújtsák be elektronikus úton vagy papíralapon. Abban az esetben, ha a részben helytadó támogatási határozat az igényelt területnél kevesebbről szól, lehetőség van a kifizetési kérelmek szankció-mentes módosítására 2008. május 31-ig.

Ezúton hívom fel szíves figyelmüket, hogy az előzetesen jóváhagyott erdőrészletek megtalálhatóak a www.mvh.gov.hu honlapon a Támogatások/EMVA menüpontban, ahol az MVH-s ügyfél-regisztrációs szám beírásával megtekinthetőek ezek az előzetes, tájékoztató jellegű információk.


További eredményes gazdálkodást kívánva:


Margittai Miklós
elnök© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.