Államtitkári hegymenet

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 


2019. február 18-i hatállyal Áder János köztársasági elnök felmentette megbízatása alól Bitay Mártont, a földügyekért felelős államtitkárt. A távozó szakembert Zambó Péter váltja,

akinek személyével az Agrárminisztérium erősíteni kívánja az ágazatot. Zambó Péter az 1999-ben megalakult a természetszerű erdőgazdálkodás alapelveit valló, Pro Silva Hungariae alapító tagja, 2010 májusától megválasztották az Országos Erdészeti Egyesület elnökének. Államtitkári kinevezéséig a Pilisi Parkerdő Zártkörűen működő részvénytársaság vezérigazgatói beosztását töltötte be.
Eddig a hír.
Mondhatnánk: végre! Mármint, végre erdész végzettségű szakember került az államigazgatási szakmai piramis csúcsára.
A változás előszelei már hónapok óta fújdogáltak, legalábbis, ami a hír első felét jelenti. Bitay Márton felmentése sokakban ambivalens érzéseket keltett, hisz tapasztalták tehetségét, tanulékonyságát, azt hogy alig fél év alatt „megtanulta” az erdészeti társaságokat. De, mint tudjuk a minisztériumi vezető beosztások politikai státuszok, a személyek meglehetősen könnyen cserélhetőek.
Zambó Péter esetleges államtitkári kinevezéséről szűk szakmai körben már esett szó, mint számításba jöhető jelöltről. Erényei közé tartozik a kiváló kapcsolatteremtő és szervező készség, a kitűnő kapcsolatrendszer, egészen a legfelső politikai szintig. Az OEE élén egészen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hogy csak az erdélyi vándorgyűlést emeljem ki, de általában az egyesületet beemelte a hazai szakmai-politikai élet legmagasabb régióiba.
Elnöksége alatt nagy zökkenőt okozott az OEE főtitkári/szóvivői változás, Lomniczi Gergely távozása. A magam részéről visszavárom Lomniczi Gergelyt a szakmába, akár magasabb beosztásba is. Meg kell becsülnünk tehetséges kollégáinkat, s nem szabadna futni hagyni, mint azt tették példának okáért Csóka Péterrel, aki egészen New Yorkig „menekült” a minisztérium Természeti Erőforrások Főosztálya éléről.
Apropos főosztály. Emlékeznek az ismert nótára? „Nincs még nékünk elnökünk, elnökünk…” Remélem hamarosan a folytatás is ide illik, mutatis mutandis.
Az új államtitkár egyik halaszthatatlan föladata az új vezetők megtalálása, hivatalba illesztése lesz. A hírek szerint a casting már folyik. Nincs tolongás, mert a minisztérium hagyományosan, meglehetősen aláaknázott terep. A státuszok megtizedelésével talán az aknákat is fölszedték, így békésebb időszak jöhet a főosztály életében is.
Ezt segíthetik azok az intézkedések, amelyeket a kormány határozott el, s várhatóan március 1-jén jelentenek be. Ezek többek között jelentős, (mintegy 30 százalékos) béremelést irányoznak elő, új bértáblák kialakítását, a besorolások és a javadalmazások változását tartalmazzák. A szabadnapok pénzbeli megváltására nyílik lehetőség, bevezetik a munkahelyi törzsidőt, és egyéb családbarát intézkedéseket foganatosítanak. Ugyanakkor megszűnik a főosztályvezető-helyettesi státusz.
A minisztérium létszámát 721 főben határozták meg, 110 vezető beosztással. A szakmai területen őt főosztály működik, közöttük az erdészeti, az vadgazdálkodási és a halgazdasági. A dr. Tornyos-László Petra főosztályvezető irányításával működő erdészeti főosztályon Olmosi Mariannt az erdészeti társaságokkal foglalkozó osztály élére állították, aki a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. főmunkatársaként tett szert sok éves tapasztalatokra a cégek irányítása terén.
Remélhetőleg a másik két erdészeti osztály élére is hamarosan találnak vezetőt.
A cégek minisztériumi menedzselése más nézőpontot kíván, de információban, szakismeretben nem szenved hiányt az új államtitkár. Neki nem kell megtanulnia az erdőgazdálkodás irányítását. Az első vezérigazgatói értekezleten a gratuláló kézfogásokon kívül izgalommal várják majd a kollégák a trendet, vagy a trendfordulót…
A közjólét, a turizmus frontbéli helyzete minden valószínűség szerint nem változik. De hogy’ alakulnak majd a fakitermelés, az egyéb tevékenységek, a vadászat elvárt mutatói? Mi lehet a megoldás az aggasztó munkaerőhelyzetre? Ezzel szoros összefüggésben a bérfejlesztési lehetőségek miként alakulnak majd? Nem bagatell…
Mégis, talán a leginkább embert próbáló föladat lehet a szakigazgatás leépülésének megállítása. Legalábbis a szakemberek jelentős része ezt is várja Zambó Pétertől. Tudom, e kérdésben mélyen megosztott a szakma. Az erdőrendezés/erdőtervezés napjainkban az egyik leginkább eldöntetlen ügyünk. Súlyosbítva azzal, hogy nem a szakmai államtitkárság territóriumához tartozik. Azt a szervezetszociológiai kabarét, ahogy a szakmai döntések a Frankel Leó utcából eljutnak a kormányhivatalokhoz telepített frontokra, nem részletezem.
Testhez álló feladat lesz az az ügy, amelyet az „Uniós jogot sért az új erdőtörvény?” kérdés fémjelez. Ugyanis az Alkotmánybírósághoz fordult Székely László, az alapvető jogok biztosa – Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója javaslatára – a 2017-ben módosított erdőtörvény miatt. Szerintük a törvény sérti az európai uniós jogokat a Natura 2000 területek kezelésének módosításával és általában felborítja a természetvédelem és erdőgazdálkodás eddig meglévő egyensúlyát – hangzik az érvelésük, amin majd két évig kotlottak.
Úgy tudjuk, hogy a válaszhoz szükséges joganyag még nem érkezett meg az Agrárminisztériumhoz.
Hegymenetről írtam a címben, de pontosabban feladathegyről, (hogy ne a pejoratív kásahegyet emlegessem) kell beszélnünk, ami Zambó Péter államtitkár előtt tornyosul. A szakember elkötelezettségét, állhatatosságát ismerve, a feladatok inspirálni fogják, és előbb utóbb a megoldást is felmutatja.
Ehhez kívánunk neki erőt, egészséget, és munkásságához Isten áldását kérjük.
Zétényi Zoltán

 

Zambó János Péter erdőmérnök

Balassagyarmaton született 1958. július 5-én. Nős, három gyermek édesapja.
1982-ben végzett az soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán, és szerzett erdőmérnöki oklevelet. 2002-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetemen vállalatgazdasági szakmérnöki képesítést szerzett.
Az erdőmérnöki diploma megszerzését követően a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság Szentendrei Erdészeténél helyezkedett el, erdőművelési műszaki vezetői beosztásban.
1993-ban nevezték ki a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság vezérigazgató-helyettes főmérnökévé. Ebben az időszakban jött létre a Pilisi Parkerdő Részvénytársaság.
2000. március 1-től az Ipoly Erdő Részvénytársaságnál megbízási szerződéssel dolgozott, majd május 23-tól a Pilisi Parkerdő Részvénytársaság, majd a jogutód Pilisi Parkerdő Zártkörűen működő részvénytársaság vezérigazgatójává nevezték ki.
Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1978 óta tagja. 2010 májusától megválasztották az Országos Erdészeti Egyesület elnökévé.
Az 1999-ben alakult Pro Silva Hungariae alapító tagja.
2006-ban Pro Silva Hungariae díjat kapott a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztertől. 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjét vehette át. 2013-ban a Kormány tanácsadó testületeként működő Országos Erdő Tanács elnökévé választották.


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.