Jogszabálydömping az év végén (muszakiforum.hu)

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
2013.01.03. - Munka-, tűzvédelem Hasonlóan a korábbi években tapasztaltakhoz a 2012-es év decemberében is rengeteg – a munkabiztonság (munka- és tűzvédelem, foglalkozás-egészségügy) területét érintő – jogszabály-változással, módosítással találkozhattunk. Az alábbiakban ebből adunk ízelítőt a teljesség igénye nélkül. Ezek segítségével bárki utána nézhet a konkrét rendeletnek az aktuális Magyar Közlönyben, melynek számát és a megjelenés idejét is közreadjuk.

Magyar Közlöny 2012/167. (XII. 12.)
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
Módosítja: 350/2012. (XII. 12.) Korm. r.
Hatályos: 2013. 01. 01.
Magyar Közlöny 2012/168. (XII. 13.)
253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről
Módosítja: 355/2012. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2013. 02. 01.
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
Módosítja: 355/2012. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2013. 02. 01.
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
Módosítja: 355/2012. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2013. 02. 01.
9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról
Módosítja: 66/2012. (XII. 13.) BM r.
Hatályos: 2013. 01. 01.
Magyar Közlöny 2012/169. (XII. 14.)
44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
Módosítja: 67/2012. (XII. 14.) BM r.
Hatályos: 2013. 01. 02.
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
Módosítja: 67/2012. (XII. 14.) BM r.
Hatályos: 2013. 01. 02.
50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól
Módosítja: 67/2012. (XII. 14.) BM r.
Hatályos: 2013. 01. 02.
4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről
Módosítja: 71/2012. (XII. 14.) BM r.
Hatályos: 2013. 01. 01.
57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról
Módosítja: 71/2012. (XII. 14.) BM r.
Hatályos: 2013. 01. 01.
24/2011. (VII. 21.) BM rendelet az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról
Módosítja: 71/2012. (XII. 14.) BM r.
Hatályos: 2013. 01. 01.
43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről
Módosítja: 71/2012. (XII. 14.) BM r.
Hatályos: 2013. 01. 01.
Magyar Közlöny 2012/170. (XII. 15.)
15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról
Módosítja: 73/2012. (XII. 15.) BM r.
Hatályos: 2013. 01. 01.
Magyar Közlöny 2012/171. (XII. 17.)
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
Módosítja: 368/2012. (XII. 17.) Korm. r.
Hatályos: 2013. 01. 01., 2013. 01. 02., 2013. 01. 17.
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
Módosítja: 368/2012. (XII. 17.) Korm. r.
Hatályos: 2013. 01. 01.
180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint
felhasználásának és ellenőrzésének módjáról
Hatályon kívül helyezi: 368/2012. (XII. 17.) Korm. r.
Hatályos: 2013. 01. 01.
Magyar Közlöny 2012/172. (XII. 18.)
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
Módosítja: 2012. évi CCV. tv.
Hatályos: 2013. 07. 01.
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
Módosítja: 2012. évi CCV.
Hatályos: 2013. 07. 01.
Magyar Közlöny 2012/175. (XII. 20.)
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
Módosítja: 41/2012. (XII. 20.) NGM r.
Hatályos: 2013. 01. 01.
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
Módosítja: 41/2012. (XII. 20.) NGM r.
Hatályos: 2013. 01. 01.
Magyar Közlöny 2012/178. (XII. 22.)
17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról
Módosítja: 76/2012. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2013. 01. 01.
89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről
Módosítja: 76/2012. (XII. 22.) NFM r.
Hatályos: 2013. 01. 01.
Magyar Közlöny 2012/180. (XII. 27.)
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
Módosítja: 2012. évi CCX. tv.
Hatályos: 2013. 01. 01.
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
Módosítja: 2012. évi CCX. tv.
Hatályos: 2013. 01. 01.
2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
Módosítja: 2012. évi CCX. tv.
Hatályos: 2013. 01. 01.
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
Módosítja: 2012. évi CCX. tv.
Hatályos: 2013. 01. 01.
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
Módosítja: 2012. évi CCXI. tv.
Hatályos: 2013. 01. 01.
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
Módosítja: 2012. évi CCXI. tv.
Hatályos: 2013. 01. 01.
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Módosítja: 2012. évi CCXI. tv.
Hatályos: 2013. 01. 01.
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
Módosítja: 2012. évi CCXII. törvény
Hatályos: 2013. 01. 01.
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
Módosítja: 2012. évi CCXII. törvény
Hatályos: 2013. 01. 01.
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
Módosítja: 2012. évi CCXIII. tv.
Hatályos: 2012. 12. 28.
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
Módosítja: 2012. évi CCXIV. tv.
Hatályos: 2013. 01. 01.
2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről
Módosítja: 2012. évi CCXIV. tv.
Hatályos: 2013. 01. 01.
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
Módosítja: 2012. évi CCXIV. tv.
Hatályos: 2013. 01. 01.
1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
Módosítja: 2012. évi CCXVII. tv.
Hatályos: 2012. 12. 31., 2013. 01. 27.
Magyar Közlöny 2012/181. (XII. 28.)
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Módosítja: 2012. évi CCXXIII. tv.
Hatályos: 2013. 02. 01., 2013. 07. 01.
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
Módosítja: 2012. évi CCXXIII. tv.
Hatályos: 2013. 07. 01.
1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról
Módosítja: 2012. évi CCXXIII. tv.
Hatályos: 2013. 07. 01.
2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről
Módosítja: 2012. évi CCXXIII. tv.
Hatályos: 2013. 07. 01.
203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről
Módosítja: 402/2012. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2013. 02. 01.
Magyar Közlöny 2012/182. (XII. 28.)
345/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról
Módosítja: 410/2012. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2013. 01. 01.
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
Módosítja: 410/2012. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2013. 01. 01.
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról
Módosítja: 411/2012. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2012. 12. 31., 2013. 01. 27.
57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról
Módosítja: 81/2012. (XII. 28.) BM r. Hatályos: 2013. 01. 01.
70/2011. (XII. 30.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól Módosítja: 81/2012. (XII. 28.) BM r. Hatályos: 2013. 01. 01.
44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
Módosítja: 84/2012. (XII. 28.) BM r. Hatályos: 2013. 01. 01.
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
Módosítja: 48/2012. (XII. 28.) NGM r.
Hatályos: 2013. 01. 01.
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
Módosítja: 48/2012. (XII. 28.) NGM r.
Hatályos: 2013. 01. 01.
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
Módosítja: 48/2012. (XII. 28.) NGM r.
Hatályos: 2013. 01. 01.
Magyar Közlöny 2012/183. (XII. 29.)
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól Módosítja: 414/2012. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2013. 01. 01.
358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
Módosítja: 414/2012. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2013. 01. 01.
55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról
Módosítja: 414/2012. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2013. 01. 01.
323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről
Módosítja: 414/2012. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2013. 01. 01.
253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről
Módosítja: 416/2012. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2013. 01. 01.
61/2012. (XII. 11.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról
A rendelet 1. melléklete a 87/2012. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklete szerinti szöveggel lép hatályba.


© 2023 Forestpress. All Rights Reserved.