A tulajdonos által azonos módon hasznosított ingatlanok illetékmentessége (jogiforum.hu)

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
2013.06. 4. - A Kúria elvi állásfoglalásáról Nem lehet illetékjogi eltérés a tulajdonos által azonos módon hasznosított ingatlanok megítélésében csupán a művelési ágak különbözősége miatt - áll a Kúria elvi megítélésűnek minősített ügyben hozott döntésében.
A felperes 2006. évben több erdő művelési ágú termőföldet vásárolt, és mivel vállalta, hogy az ingatlanokat 5 évig nem idegeníti el, azokon őstermelőként mezőgazdasági tevékenységet folytat, így az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény (Itv.) 26. § (1) bekezdés p) pontja alapján mentesült a visszterhes vagyonátruházási illeték alól. A felperes a négy ingatlanból hármat bevitt a még évekkel korábban a szüleivel és testvérével létrehozott, az illetékes hatóságnál regisztrált családi gazdaságba. Az adóhatóság az ellenőrzése során azt állapította meg, hogy a felperes megszegte a vállalását, mert a földeket nem maga műveli, erdőgazdálkodóként nem a felperes, hanem az édesapja került bejegyzésre. A felperes az illetékkiszabás jogszerűségét a családi gazdaság keretében művelt ingatlanok esetén vitatta, mert ez kielégíti a „saját” művelés, használat kritériumát.
A Kúria osztotta a felperesi álláspontot. Rögzítette, hogy a jogvita eldöntéséhez több – egymásra épülő – jogszabály együttes értelmezése szükséges. Ennek révén megállapította, hogy nem zárható ki az illetékmentességből az erdő művelési ágú ingatlan csupán azért, mert az erdőre – amely egyébként termőföldnek minősül – van egy külön nyilvántartás-vezetési előírás. Az erdészeti hatóság által vezetett erdőgazdálkodói nyilvántartás tartalma az erdőkre vonatkozó speciális szabályokhoz igazodik (pl: társult erdőgazdálkodás, egy közös regisztrált erdőgazdálkodó, stb.), tehát az ingatlanügyi hatóság által vezetett termőföld nyilvántartástól részben eltér, részben viszont kevesebb adatot is tartalmaz. Konkrétan nem kérdez rá a családi gazdaságra.
Ettől azonban a családi gazdaság keretében a tulajdonos által művelt erdőre is kiterjed az illetékmentesség ugyanúgy, mint a „normál” termőföldek esetén, csak az a feltétel, hogy a családi gazdaság regisztrált legyen. Nem lehet illetékjogi eltérés a tulajdonos által azonos módon hasznosított ingatlanok megítélésében csupán a művelési ágak különbözősége miatt.


© 2023 Forestpress. All Rights Reserved.