A NASA közreműködésével délkelet-európai klímahatás-kutatási központ létesül áprilisban Sopronban

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
A NASA közreműködésével délkelet-európai klímahatás-kutatási központ létesül 2009. áprilisában Sopronban, a NymE Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézetben

A nemzetközi kutatás eddig nem szentelt kellő figyelmet a klímaváltozás DK Európát érintő hatásainak. A térség nagy része az erdőssztyep klímazónában fekszik, ahol aránylag csekély változások is jelentős ökológiai következményekkel járnak. Mátyás Csaba kezdeményezésére – az alább részletezett NEESPI együttműködés keretében – regionális nemzetközi kutatási koordinációs központot hoznak létre Sopronban, a NyME EMK Környezet- és Földtudományi Intézetében (Sopron Regional Focus Centre for Non-boreal East Europe). Az együttműködés  célja a szárazföldi energia- és vízforgalom, a biogeokémiai ciklusok, és az emberi tevékenység (elsősorban földhasználat) által a regionális és globális klímára, illetőleg az ökoszisztémák dinamikájára kifejtett hatások alaposabb feltárása.
A kooperáció háttérszervezetét, a NEESPI-t (az Észak-Eurázsiai Földtudományi Együttműködési Kezdeményezést) az amerikai NASA és NOAA (az USA űrkutatási, oceanográfiai és légkörkutatási ügynökségei) valamint az Orosz Tudományos Akadémia hozta létre 2005-ben. A szervezet célja, hogy Eurázsia északi, mérsékeltövi felének a klímaváltozásra kifejtett hatását közös kutatások segítségével elemezze. Észak-Eurázsiában fekszik az északi félteke szárazföldjeinek háromnegyede, és az itt lezajló, igen jelentős változások a földi klímát nagymértékben befolyásolni fogják. A klímahatás-modellezés egyik legbizonytalanabb tényezője a vegetáció reakciója és hatása a légköri és hidrológiai folyamatokra. Ennek pontosításában a soproni központ számottevő hozzájárulásra képes.
A virtuális szervezet jelenleg 30 ország kb 560 kutatóját fogja össze.

A NEESPI keretében eddig működő centrumok és koordinátoraik:
     Center for Cold Land Processes and Arctic Coastal Studies,
Univ. of Alaska - Fairbanks, AK, USA (Vladimir Romanovsky)
     Center for Water System Studies University of New Hampshire,
Durham, NM, USA (Charles Vorosmarty)
     Center for Aerosol Studies  Georgia Inst. for Technology,
Atlanta, GA, USA (Irina Sokolik)
     Center for Land Use Studies Colorado State University, Fort
Collins, CO, USA (Dennis Ojiima*)
     Center for Biogeochemical Cycle Studies, Max Planck Inst.
for Biogeochemistry, Jena, Germany (Martin Heimann)
     Center for Land Cover Studies , Friedrich-Schiller
University, Jena, Germany (Christianne Schmullius)
     Sopron Regional Focus Research Center for Nonboreal
Eastern Europe (Mátyás Csaba )
     Beijing Regional Focus Research Center for Dry Land
Processes Studies, Inst. of Geography and Natural Resources Res.
of Chines Acad. of Sci., Beijing, China (Jiyuan Liu)
     Regional Focus Research Center for NEESPI Studies in Siberia
(Krasnoyarsk, Federal Siberian University (Evgeny Vaganov ) and
Siberian Center for Environmental Research (SCERT), Tomsk (Evgeny
Gordov)

     * jelenlegi cím:  Heinz Sci. Center, Washington, DC


     NEESPI adatbázisok, központok:

United States:
     For hydrometeorological information:
National_Climatic_Data_Center,_Asheville,_NC
     For remote sensing information: Goddard Space Flight Center,
Greenbelt, MD
Russian Federation:
     For hydrometeorological information: 
Research_Institute_For_Hydrometeorological_Information,_Obninsk,_Kaluga
Area
       For remote sensing information:
SCANEX Corp., Moscow
China with focus on East Asia:
Beijing Climate Center

További információk a http://neespi.nbeeu.nyme.hu/front honlapon találhatók.


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.