A még több erdő esélye (Magyar Nemzet)

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
2000. október 28. - Arról, ami nemcsak az erdészeté, hanem a nemzeté is
A z elmúlt évtizedek során megvalósult A erdőtelepítések - sikereik és kudarcaik ellenére - alapvetően az ország erdőségeinek növelését, a favagyon bővítését szolgálták. Újabb erdősítési hullám küszöbén állunk - írta dr. Marjai Zoltán erdőmérnök a Magyar Nemzet korábbi számaiban.

Az induló nagyszabású erdőtelepítési program - vagy nemzeti zöldprogram - kormányszintű program is lehet. Fel kell rá készülni, halogatni, elodázni már nem lehet. Gondoljunk csak többek között a terv alapját képező szaporítóanyag-bázis megteremtésére, vagyis a biológiai támaszpont létrehozására.
Az erdőtelepítési program céljai: természetes erdők létrehozása. Ültetvényerdők telepítése intenzív akác és nyár fafajokból, rövid vágásfordulóban kezelve. Energiaerdők létesítése az energiaellátás biztonságának növelése céljából. Diófaerdők ültetése kettős hasznosítás miatt: gyümölcs- és faanyag; szarvasgomba-termesztés élelmezés és export céljából. Egyéb célú erdőtelepítések, üdülés, tájszépítés stb.
Az erdőtelepítési program főbb teendői között szerepel a tervezésért, szervezésért felelős és megfelelő hatáskörrel felruházott szervezet létrehozása. Azon belül is a program eszközrendszerének együttese, a szakmai tervek kimunkálása, az ökonómiai feltételek biztosítása. Nemzetközi hitel nélkül aligha lehetséges sikerre vinni ilyen nagyszabású programot. A végrehajtásra szervezett integrációs hálózat szükségeltetik, például erdőtelepítő szövetkezet létesítésével. Emellett bemutatókat kellene szervezni, a programban részt vevők oktatását megoldani. A piacszervezést az előhasználatokból kikerülő faanyag értékesítésével lehetne elősegíteni. Végül az erdőtelepítési koncepcióhoz meg kellene nyerni a társadalom rokonszenvét.
A következő évtizedekben megvalósítandó nemzeti erdőtelepítési program várható eredményeként erdősültségünk elérheti a kívánatos 25 százalékot. Mindez erdővagyon-bővülést, környezetvédelmet, tájfejlesztést, alternatív földhasznosítást, munka-, illetve foglalkoztatási lehetőséget jelentene.
Az erdő hivatásos munkásaként vallom, hogy amíg erdők léteznek, az emberiségnek esélye lesz a fennmaradásra. Ezért kell a sok és még több erdő! A nemzeti erdőtelepítési program nemcsak az erdészeké, a mezőgazdáké, hanem a nemzeté is. Nemcsak gazdasági és szociális cél, hanem a holnapokban hívő, a jövőben bízó ember, az ifjúság és a reménység programja. DR. CSÖTÖNYI JÓZSEF erdőmérnök, Veszprém© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.