FVM-OEE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött
egyrészről a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
székhelye: 1055 Budapest, Kossuth tér 11.
adószáma: 15305679-2-41
képviseletében eljár: Sirman Ferenc, agrárgazdasági szakállamtitkár

a továbbiakban: Minisztérium,

másrészről az Országos Erdészeti Egyesület
székhelye: 1027 Budapest, Fő u. 68.
adószáma: 19815905-2-41
bankszámlaszám: 10200830-32310126-00000000
képviselő neve, beosztása: Dr. Pethő József, elnök

a továbbiakban: Egyesület között, az alábbi feltételekkel:

Előzmények:
Az erdei életközösség és az erdőben folyó természetkímélő gazdálkodás napi gyakorlatának bemutatásán alapuló ismeretterjesztés leghitelesebb közvetítői a környezeti nevelés iránt is elkötelezett erdőgazdálkodók, a legbefogadóbb célközönsége pedig az iskoláskorú korosztály. Ennek a felismerésnek a jegyében alakították ki az erdőgazdálkodók a saját erdei iskola programjukat.
Az erdőgazdálkodók által fenntartott, és ma már több tucatnyi intézményből álló erdészeti erdei iskola hálózat módszertani szakmai műhelyéül a kezdetektől az Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Erdei Iskola Szakosztálya szolgált. Az egyes iskolák ennek köszönhetően közel hasonló elvek és szakmai színvonal mellett végzik a fent részletezett erdőpedagógiai tevékenységüket.
Az erdészeti ágazat rendelkezésére bocsátott támogatási forrásokból az erdészeti erdei iskolát üzemeltető erdőgazdálkodók az elmúlt években pályázhattak beruházási vagy fenntartási jellegű támogatásra. A támogatás hatékonyságának fokozása, és az európai uniós támogatási rendnek való megfelelés jegyében a Minisztérium a támogatott erdészeti erdei iskolák szolgáltatásait folyamatos minőségi kontroll alá kívánja vonni.
A jelen együttműködés keretében ennek a biztosítása érdekében az Egyesület a Minisztérium egyetértésével és ellenőrzése mellett egy komplex minősítési rendszert működtet az erdészeti erdei iskola szolgáltatásra vonatkozóan.


Az együttműködés célja az erdészeti erdei iskolák minősítési eljárásainak lefolytatása annak érdekében, hogy ezzel az erdészeti erdei iskola szolgáltatók részére nemzeti hatáskörben nyújtható erdészeti támogatások egységes elvek alapján történő igénybevételét elősegítse.
A minősítési eljárások lefolytatására a jelen együttműködési megállapodáshoz mellékelt minősítési dokumentációban leírt szempontok és eljárásrend szerint kerül sor, melynek tartalmát a felek áttekintették, és elfogadták.
A jelen együttműködési megállapodás aláírását követően a Minisztérium a minősítési dokumentációban meghatározott szervezeteket felkéri, hogy delegáljanak tagokat a Minősítő Bizottságba, illetve a jelölést követően kinevezi ezeket a személyeket.
Az együttműködő felek a jelen együttműködési megállapodás aláírását követően gondoskodnak a minősítési eljárás szempontrendszerének és eljárásrendjének, és az érvényes minősítéssel rendelkező erdészeti erdei iskolák Egyesület által folyamatosan aktualizált listájának a honlapjukon való közzétételéről.
A Minisztérium az erdészeti erdei iskola szolgáltatók részére nemzeti hatáskörben nyújtható erdészeti támogatások igénybevételi feltételeit tartalmazó jogszabályokban támogatási feltételként hivatkozik a fentiek szerint végzett minősítési eljárásra.
Felek kijelentik, hogy az együttműködésük önkéntes, azzal kapcsolatosan anyagi elszámolási kötelezettségük nem keletkezik.
Az együttműködés keretében a felek biztosítják egymás részére a megfelelő információ-átadást.
A megállapodó felek részéről a kapcsolattartás elsősorban írásos (elektronikus) formában, illetve személyes konzultációk útján történik.

A Minisztérium kapcsolattartójának neve és elérhetőségei:
 Szalai Károly
 Tel.: 1/301-3536
 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az Egyesület kapcsolattartójának neve és elérhetőségei:  
 Szabó Lajos
 Tel.: 30/928-8008
 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Felek kijelentik, hogy minden olyan információ, okirat, dokumentum és adat, amelyet a másik fél bizalmasnak, államtitoknak, üzleti titoknak nyilvánít, titkosnak tekintendő, és a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozható nyilvánosságra vagy harmadik személy tudomására. Felek a jelen szerződés kapcsán kapott összes olyan információt és ismeretet, amelyet kifejezetten bizalmasként jelöltek meg, vagy amelyek bizalmas voltát a közlés körülményeiből, illetve a tartalmukból következően feltételezni kell, csak olyan célokra használják fel, amilyen célokra átadták azokat nekik, saját üzleti titokként védik azokat, megteszik a szükséges titokvédelmi intézkedéseket, és nem teszik harmadik személyek részére hozzáférhetővé, kivéve, ha az érintett információk és ismeretek:
- közismertek, vagy
- a fél, aki kapja, már akkor ismerte ezeket az információkat, amikor megkapta, vagy pedig ha később harmadik személy titoktartási kötelezettség nélkül hozta tudomására azokat, vagy
- annak a félnek a munkatársai vagy alkalmazottai, akik ezeket az információkat megkapták, anélkül hogy hozzáférhettek volna az átadott információhoz, ettől függetlenül kidolgozták azokat.

A megállapodás határozatlan időre jött létre, azt bármelyik fél indoklás nélkül felmondhatja.


Kelt: Budapest, 2009.  május hó 27. napján

Minisztérium részéről:                                                        Egyesület részéről:
Sirman Ferenc                                                                     Dr. Pethő József
agrárgazdasági szakállamtitkár                                            elnök© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.