Nem eladó sem a magyar államerdészet, sem az erdő! (ForestPress)

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
ImageAz utóbbi napok sajtóközleményei, a képviselők parlamenti felszólalásai miatt az Országos Erdészeti Egyesület elnöke fontosnak tartotta, hogy kifejtse álláspontját az állami erdőtulajdonnal, a magyar államerdészettel kapcsolatban.

A hazai erdők magánosításának szándéka időről-időre bekerül a híradásokba.
2007-ben, amikor a magyar erdészeti ágazat számos feszítő gondja miatt fordult az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnökhöz az április 16-án kelt levélben, amelyben többek között arról írtunk, hogy a kormány napirendjén van az állami vagyonkezelés új rendszerének kialakítása.
Kértük, hogy valósuljon meg az állami erdők egységes vagyonkezelése.
Kértük, hogy az állami erdők közül az emberek életét közvetlenül és hosszú távon befolyásoló, több emberöltőn át tenyésző, nagy kiterjedésű állami erdők vagyonkezelését továbbra is csak 100 százalékos állami tulajdonú erdészeti vagyonkezelő gazdasági szervezetek végezhessék. Ezen erdők és gazdasági szervezetek bármilyen fokú privatizációja megengedhetetlen – írtuk levelünkben.
Ma, 2009-ben úgy tűnik, ismét napirendre került ez a – reményeink szerint – már nyugvópontra jutott ügy.
Napjaink gazdasági válsága, az ország szűkös pénzügyi helyzete adhat a gyanúnak alapot, hogy az egyik utolsó állami vagyontest, az állami erdőtulajdon, az államerdészet is dobra kerülhet.
A helyzetet bonyolítja, hogy az állami erdőtulajdon nem azonos az erdőket kezelő állami erdészeti (zártkörűen működő) részvénytársaságokkal. Tovább árnyalja a képet, hogy a társaságok fafeldolgozó üzemeket (pl. parkettagyárakat) működtetnek, vadhúsfeldolgozást végeznek. Ezek a vállalatrészek kínálkoznak az önálló értékesítésre.
Hasonló folyamaton évtizedekkel ezelőtt már átment az ágazat, s az utóbbi időben nagy erőfeszítésekkel, új beruházásokkal, jelentős állami forrásokkal kellett ismét megteremteni az elsődleges fafeldolgozás feltételeit.
Kár volna az immár jól működő, jövedelmező, és ez által a több lábon állást biztosító üzemeket piacra dobni.
Az állami erdészeti társaságok történetük során, számos átszervezésen mentek keresztül. A környező országok gyakorlata azt mutatja, hogy az erdészet gazdasági szervezete egy központi – ha úgy tetszik – holdingból és kisebb szervezeti egységekből, vállalatokból épül föl. Ez a formáció hazánkban is fölmerült, de csak akkor fogadható el, ha nem lesz kiindulópontja egy esetleges privatizációnak.
Ezért az ilyen szándékok ellen az Országos Erdészeti Egyesületnek is föl kell emelnie szavát.
Az 1851-ben alapított, 4100 tagot számláló Országos Erdészeti Egyesület tehát ellenez mindenféle magánosítási törekvést, amely az erdészettel kapcsolatos, legyen szó az állami erdőterületekről vagy az állami erdészeti részvénytársaságokról.

Budapest, 2009. június 17.

Dr. Pethő József
elnök


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.