A L A P Í T Ó L E V É L

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Bedő Albert emlékérem alapítási és adományozási szabályzata.

1. Az Országos Erdészeti Egyesület Bedő Albert emlékérmet alapít.
2. A Bedő Albert emlékéremmel az Egyesület elnöksége azokat a rendes tagjait tünteti ki, akik az erdőgazdasági termelés fejlesztése terén olyan kiemelkedő tudományos, gyakorlati, vagy társadalmi tevékenységet fejtettek ki, illetve kiváló műszaki vagy gazdasági eredményeket értek el, hogy ezzel az Egyesület munkáját és ezen keresztül az erdőgazdálkodás fejlesztését jelentős mértékben elősegítették.
Az elbírálásnál figyelembe vehető: önálló tudományos vagy gyakorlati munkásság, önálló tanulmányok, kiváló és eredményes egyesületi szervezői és társadalmi tevékenység, amely teljesen vagy részben az Egyesület keretei között jutott kifejezésre.
3. Az Egyesület ennek az emlékéremnek az alapításával egyben emléket kíván állítani Bedő Albertnek az ország erdészetének önállóvá és ezzel fejlődőképessé tétele, az Országos Erdészeti Egyesület megalapozása, fejlesztése és a magyar erdőgazdaság alapját képező erdőtörvény megteremtése, végrehajtásának megszervezése terén elévülhetetlen érdemeiért.
4. A Bedő Albert emlékérem 60 mm átmérőjű érem. Az egyik oldalon Bedő Albert domborművű arcképe „Országos Erdészeti Egyesület, Bedő Albert emlékérem, 1957" körfelirattal. A másik oldalon a kitüntetett nevét tartalmazó mező „Az erdőgazdálkodás fejlesztéséért" felirattal.
5. A Bedő Albert emlékérmet az Egyesület elnöksége adományozza. Az adományozás
indokait nyilvánosságra kell hozni. A kitüntetett arcképét az Egyesület szaklapjában meg kell jelentetni.
6. A Bedő Albert emlékérem átadása az évenkint megrendezendő vándorgyűlésen vagy közgyűlésen történik.
7. Az emlékérem évenként legfeljebb 3 személynek adható ki, 5000—5000 forint jutalommal.
Budapest, 1957. november 4.

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége nevében:
Sali Emil s. k. főtitkár Madas András s. k. elnök


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.