A V4+3-ak 2010. június 25-én,Visegrádon kiadott közös nyilatkozata

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Meggyőződésünk, hogy 2013-at követően is szükség van erős Közös Agrárpolitikára (KAP). A KAP-nak teljes mértékben meg kell tartania közösségi jellegét, és tiszteletben kell tartania a szolidaritás és a tagállamok közötti egyenlő bánásmód alapelveit, a pénzügyi feltételeket biztosító rendszert. A KAP-nak a továbbiakban is meg kell őriznie mindkét pillérét, meg kell tartania a jelenlegi támogatás nagyságrendjét. A közvetlen támogatásoknak a jövőben is nagy szerepet kell kapniuk a mezőgazdasági jövedelmek stabilitásának biztosításában, a közjavak előállításában. A jövő Közös Agrárpolitikájának sikere megkívánja, hogy az anyagi támogatást a jövőbeli célokhoz kössük, ezért a történelmi alapú kritériumrendszertől el kell szakadni, hiszen a jelenlegi rendszer a támogatások igazságtalan elosztását okozza.

Alapvető fontosságú, hogy a KAP megfelelő hangsúlyt fektessen az élelmiszerellátásra, az egészség- és élelmiszerbiztonságra, környezetünk védelmére, a klímaváltozás hatásainak mérséklésére, a vízzel való takarékosabb, hatékony gazdálkodásra, a biodiverzitás és a mezőgazdasági potenciál fenntartására, a mezőgazdasági üzemek sokszínűségének megőrzésére, a megújuló energiaforrások részarányának növelésére. Mindezen szempontokat az európai mezőgazdasági és élelmiszeripari modell nemzetközi versenyképességének fenntartásával kell összehangolni.

A KAP vidékfejlesztési forrásait, a Kohéziós Alapokkal együtt, az élhető, megfelelő infrastrukturális háttérrel rendelkező, munkát és megélhetést biztosító vidék megteremtésének szolgálatába kell állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a munkahelyteremtésre, az önfoglalkoztatásban rejlő perspektívák kibontakozásának támogatására, a vidéki turizmus fejlesztésére, a helyi piacok működőképességének megerősítésére, a helyben termelt speciális élelmiszerek piacra jutásának megkönnyítésére. Elengedhetetlen a minőségi közszolgáltatások vidéki elérhetőségének szélesítése, az életszínvonal növelése.

Annak érdekében, hogy a gazdák bizalommal forduljanak Európa mezőgazdasága felé, a növekvő piaci bizonytalanságok ellenére is biztosítanunk kell számukra a tisztességes jövedelemszintet. Olyan szabályozási keret kialakítására van szükség, mely képes extrém a piaci ingadozásokból és időjárási anomáliákból fakadó helyzetek kezelésére. Hasonlóan fontos az élelmiszerlánc egyes szereplői közötti korrekt kapcsolatrendszer kialakulásának elősegítése is.

Központi kérdésnek tekintjük a KAP érdemi egyszerűsítését, jogszabályrendszerének átláthatóbbá, egységesebbé tételét azért, hogy könnyebben érthető és alkalmazható legyen a mezőgazdasági termelőknek, és elfogadható az adózó állampolgároknak. Hangsúlyozzuk, hogy az egyszerűsítés nem vezethet a KAP hatékonyságának rovására.

A WTO Dohai forduló fejlesztési céljait elismerjük, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fejlesztési célok elérése nem tántoríthatja el a Közösséget az európai mezőgazdasági ágazatban az azonos versenyfeltételek biztosításától, és nem nehezítheti, hogy a KAP megfeleljen az új kihívásoknak.

A jelenlevő országok fontos eszköznek tartják a nemzeti agrárpolitikai célok megvalósításában a földvásárlás jogi korlátozásának fenntartását.
     
Záradék: a Cseh Köztársaság nem ért egyet a következő mondattal: „A KAP-nak a továbbiakban is meg kell őriznie mindkét pillérét, meg kell tartania a jelenlegi támogatás nagyságrendjét”.


 

© 2023 Forestpress. All Rights Reserved.