AZ Országos Demonstrációs Bizottság PETÍCIÓJA

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

AZ Országos Demonstrációs Bizottság PETÍCIÓJA
a Magyar Köztársaság Miniszterelnökének
a magyar gazdák életben maradása érdekében

Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének 2005. február 2-i Rendkívüli Kongresszusa határozott az Országos Demonstrációs Bizottság megalakításáról. A Demonstrációs Bizottságban résztvevő szervezetek a következők: MAGOSZ, MAÉT tagszervezetei (AGRYA Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége, Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége, Magyar Bérkilövő és Független Vadásztársaságok Országos Szövetsége, Magyar Kertészek Egyesülete, Magyar Termelői Értékesítő és Szolgáltató Szervezetek/Szövetkezetek HANGYA Együttműködése, Mezőgazdasági Gazdasági Társaságok Szövetsége); a csatlakozó szervezetek: Biokultúra Egyesület, Magyar Erdőgazdák Szövetsége, Magyar Kis- és Középbirtokosok Egyesülete, Magyar Parasztszövetség; támogatták: Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ), Baromfi Terméktanács, Gabonatermelők Szövetsége, Műszaki és Agrárklub. A demonstráló gazdaszervezetek nevében a Bizottság a következő követeléseket fogalmazta meg.

Követeljük:

1. A tárgyalások azonnali megkezdését, a gazdákat lejárató sajtókampány beszűntetését.

2. A 2004. február 25-én aláírt Demonstrációs Megállapodás maradéktalan betartását.

3. A velünk azonos időben csatlakozó országok gyakorlatának megfelelően a területalapú támogatások és a nemzeti kiegészítő támogatások kifizetését. A felfüggesztett AVOP és NVT pályázatok – beleértve a „Földért életjáradékot” programot felváltó kedvezőbb európai „Korai nyugdíjazás” jogcím – azonnali megnyitását, az „életképességi határok” csökkentését, a 2004. évi keretre pályázók azonnali kiértesítését és az elbírált pályázatokban megállapított támogatások (beleértve a SAPARD támogatásokat is) folyósítását 30 napon belül.

4. A mezőgazdaságot és vidékfejlesztést érintő uniós pályázatoknál töröljék el az ÁFA kötelezettséget.

5. Az uniós gyakorlatnak megfelelően az érdekképviseleteket folyamatosan, a valóságnak megfelelően tájékoztassák az ágazatot érintő kifizetésekről, a beérkezett pályázatokról és a feldolgozottság mértékéről, a tájékoztatást három hetente tegyék közzé a Magyar Közlönyben.

6. 2005. február 28-ig hirdessék meg az idei nemzeti támogatásokat és vonják vissza a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv forrásainak átcsoportosítására irányuló brüsszeli kezdeményezést. Egyúttal kezdjenek offenzívát és azonnali tárgyalásokat az EU-val a vidékfejlesztés 2007-2013-as tervidőszakra vonatkozó forráskereteinek növelésére az érdekképviseletek ellenjegyzésével.

7. A kormány az Európai Unió által biztosított gabona intervenciós felvásárlás helyzetéről adjon teljes körű tájékoztatást, nevezze meg a késlekedés felelőseit, biztosítsa az intervencióra felajánlott gabona felvásárlását a jogszabályban előírtak szerint, hosszabbítsák meg a közraktári hiteleket a felvásárlás befejezéséig. A késedelmes ügyintézés miatt keletkezett károkat (kamat, árveszteség) térítsék meg. A kormány azonnal kezdjen tárgyalásokat az Európai Unióval a rendkívüli helyzet kezelésére és tegyen lépéseket az intervenciós felvásárlás időpontjának a déli államokkal azonos határidőben való megállapítására.

8. A 40 milliárd Forintos Agrárfejlesztési Hitelprogramban kizárólag termelők vehessenek részt.

9. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv agrár-környezetgazdálkodási jogcíménél
a degresszivitás – a maximálisan 500 ha-os jogosult pályázati terület – visszaállítását, és ezzel a források igazságosabb elosztását;
a gazdálkodási rendszerek kifizetési összegeinél meglévő aránytalanságok (pl. az ökológiai gazdálkodás indokolatlan alulfinanszírozásának) megszüntetését.

10. Azonnali intézkedéseket kell hozni a kritikus helyzetben lévő ágazatok, sertés, baromfi, tej, húsmarha, gyümölcs (az almaültetvények helyzetének rendezése), kertészet helyzetének rendezésére.

11. Az Európai Unióban alkalmazott gyakorlatnak megfelelően a minőségbiztosítás és minőségellenőrzés intézményrendszerét alakítsa ki és biztosítsa a működés feltételeit. Ne fordulhasson elő, hogy élelmiszert utólag vonnak ki kereskedelmi forgalomból, jelentős egészségkárosodást okozva az élelmiszerek fogyasztóinak. Tartsák be és tartassák be az Agrárpiaci Rendtartásról szóló törvényt.

12. Követeljük továbbá, 
az őstermelők negatív diszkriminációjának megszüntetését, a kompenzációs felár felemelését, a mindenkori mezőgazdasági termék ÁFA szintjére,
ÁFA visszaigénylési minimumhatár eltörlését és a gázolaj-támogatással együtt legalább negyedévenkénti visszatérítését,
a főfoglalkozású családi gazdálkodók státuszának törlését,
a falugazdász rendszer működőképessé tételét,
az önjáró munkagépek forgalmi rendszámozására vonatkozó rendelkezés visszavonását,
ne csak szavakban, tettekben is támogassák a gazdák szövetkezését, a termelői szerveződéseket és csoportosulásokat, állítsák vissza az FVM-ben a Gazdaszövetkezeti Osztályt,
a mezőgazdaság sajátosságaihoz igazodó hitel- és kamatpolitikát, GAZDABANK létesítését,

a gyenge adottságú szántóterületek erdősítéséhez (évi 24.000 ha) az Európai Uniótól igényelhető támogatás teljes körű felhasználásához a nemzeti támogatási hányad (2 milliárd Ft) biztosítását. A programban kérjük biztosítani a földtulajdonosok és társulásaik elsőbbségét,
osztatlan közös tulajdonú földterületek kimérésének felgyorsítását és költségeinek biztosítását,
a nemzeti kiegészítő támogatást (top-up) törvényben megjeleníteni,
a csődtörvény módosítását.

13. Az adóskonszolidáció meghirdetése, ideértve az elemi kárt szenvedett gazdák (pl. hernád-völgyi árvízkárosultak) és a 2003. évi aszálykárok miatt felvett hitelek elengedését is.

14. Biztosítsák az MVH jogszerű működését. 

Budapest, 2005. február 18.

 Magyar Gazdakörök és AGRYA Fiatal Gazdák
 Gazdaszövetkezetek Szövetsége Magyarországi Szövetsége

 Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók  Országos Szövetsége 

Magyar Bérkilövő és Vadásztársaságok Független Országos Szövetsége

 Magyar Kertészek Egyesülete Magyar Termelői Értékesítő és Szolgáltató  Szervezetek/Szövetkezetek HANGYA
  Együttműködése

 Mezőgazdasági Gazdasági Társaságok   Szövetsége

Magyar Parasztszövetség

 Magyar Erdőgazdák Szövetsége 

Magyar Kis- és Középbirtokosok   Egyesülete

Biokultúra Egyesület
      


© 2022 Forestpress. All Rights Reserved.