TAGDÍJ RENDSZER ÁTALAKÍTÁSA

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
2011. december 11. - ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET
TAGDÍJ RENDSZER ÁTALAKÍTÁSA Miért van szükség a tagdíj rendszer átalakítására?
Az elmúlt időszak gazdasági változásai az Egyesület gazadálkodásának újragondolását teszik szükségessé.
Az Országos Erdészeti Egyesület Küldöttközgyűlése döntésének értelmében legutóbb 2005. január 1-től emelkedett az egyesületi tagdíj. Jelenleg hét éve változatlanul 600 és 1800 Ft-os éves tagdíj és 3600 Ft-os éves újság előfizetési díj van érvényben.
A gazdasági környezet változásainak egyik legfontosabb eleme az NFA bizottsági munkában való részvételért éveken keresztül kapott támogatás megszűnése. Ezzel 2010-től az Egyesület bevételeinek mintegy negyedétől esett el. A gazdasági válság és az álatlános gazdasági helyzet következménye a korábbi években szintén stabilnak számító, működési támogatást nyújtó pályázatok számának és az elnyerhető összeg csökkenése illetve egyes pályázati lehetőségek megszűnése. Az adózási jogszabályokok változása a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából érkező összegek mintegy 50%-os csökkenését vonta maga után. Szintén a gazdasági helyzet általános nehézségeire vezethető vissza, hogy egyre nehezebb gazdasági szervezetek támogatását megszerezni. Ez alól kivételt jelentenek az állami erdőgazdaságok, amelyek pártoló tagként továbbra is nagy részt vállalnak az Egyesület támogatásából.
A bevételi lehetőségek szűkülése mellett a működési költségek az elmúlt időszakban folyamatosan nőttek. Ennek érzékeltetésére jó példa a banki és postai költségek változása. A tanulók és nyugdíjasok esetében csekken befizetett 600 Ft-os tagdíjból például csak 310 Ft marad, mire az Egyesület számlájára beérkezik, ahonnan csak további költségekkel lehet felvenni használatra.
Mindezen folyamatokra válaszul az Egyesület 2010-ben és 2011-ben jelentősen visszafogta működési költségeit. Csökkent az alkalmazottak létszáma, áttértünk a rugalmasabb és olcsóbb elektronikus banki ügyintézésre, a Budakeszi útra történő költözéssel csökkentek az iroda bérleti költségek, visszafogtuk a kiküldetési és program költségeket, csak a közvetlen támogatással rendelkező kiadványokat jelentettük meg.
Egy bizonyos határon túl azonban ezekkel a megszorításokkal az Egyesület olyan kényszerpályára kerül, ami programok elmaradását, az egyesületi élet beszűkülését vonja maga után. A beszűkült anyagi lehetőségek nemhogy a XXI. századi kihívásoknak való megfelelést és a folyamatos megújulást, de a korábbi egyesületi működés fenntartását sem teszik már lehetővé. Az Egyesület vagy jelentősen csökkenti tevékenységeit vagy a tagdíj rendszer átalakításával, a fix bevételek arányának növelésével saját maga számára bizotsítja a további működéshez szükséges forrásokat.

Milyen javaslatot tárgyal az Elnökség a tagdíj rendszer átalakításáról?
Az Egyesület működésének alapja, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtson tagságának, ami miatt vonzó az Egyesülethez tartozni. Az Elnökség ezért tagsági kedvezmény rendszer kidolgozását kezdeményezi. A kedvezmények és egyesületi szolgáltatások rendszerének anyagi alapját a tagdíj rendszer átalakításával lehet megteremteni.
Az OEE Elnöksége 2011. december 2-i budapesti ülésén a következők szerint tárgyalja és terjeszti majd a Küldöttgyűlés elé a 2012 januárjától bevezetni tervezett tagdíj rendszert. Havi 100 Ft, azaz évi 1200 Ft tagdíjat fizetnének a jövedelemmel nem rendelkezők (pl. tanulók, munkanélküliek), havi 300 Ft, azaz évi 3600 Ft tagdíjat fizetnének a nyugdíjasok és havi 800 Ft, azaz évi 9600 Ft tagdíjat fizetnének az aktív dolgozók. Ezen összegek mellett finanszírozható az Egyesület elvárt szintű működése, többek között a kiemelt programok szervezése, az Erdészeti Lapok kiadása, a honlap működése, a Könyvtár fenntartása.
A tervezett átlakítás a jelenleg Erdészeti Lapokat is előfizető nyugdíjasok számára tagdíj csökkenést, míg a többi esetben növekedést jelent. Az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat és működést figyelembe véve a kialakítandó tagdíj rendszer arányban áll a hasonló méretű országos civil szervezeteknél található tagdíjakkal.

Mit nyújt az Egyesület tagjai számára?
Az Országos Erdészeti Egyesület számos kedvezményt és lehetőséget kínál tagjai számára, melyek közül a legfontosabbak:
tagsági kedvezmények (vásárlási és szolgáltatás igénybevételi kedvezmények);
az Erdészeti Lapok havi számainak postán történő, személyre szóló megküldése;
az Erdészettudományi Közlemények postán történő, személyre szóló megküldése;
a helyi csoportokon és szakosztályokon belül zajló egyesületi élet létszám alapján történő, fix összeggel való támogatása;
ágazati szakmai érdekképviselet;
ágazati kommunikációs tevékenység (pl. Az év fája program, Erdők Hete)
az Egyesület szakmai, baráti rendezvényein való részvétel lehetősége;
külföldi szakmai kapcsolatok ápolása;
az egyesület honlapjain az ágazati szakmai élettel kapcsolatos információk, események folyamatos megjelenítése.

Mi a 2012. évi tagdíj befizetésének tervezett menete?
A kedvezmények rendszerének kialakításával és a 2012. évi tagdíj átalakítással kapcsolatban szükséges a tagnyilvántartás felülvizsgálata, a tagnyilvántartási adatok frissítése. Amennyiben a 2011. december 8-i Küldöttközgyűlés határozatban rögzíti fenti változásokat, a Helyi Csoport titkárok 2011. december 15-ével minden tagot felkeresnek a következőkkel:
nyilatkozat, amelyben az érintett nyilatkozik egyesületi tagságának megőrzése mellett vagy egyesületi tagságáról való lemondásról;
pozitív nyilatkozat esetén adategyeztető lap (név, postacím, e-mail cím, születési dátum, Helyi Csoport tagság, Szakosztály tagság, egyesületi tagság kezdete stb.)
2012-re esedékes tagdíj befizetési csekk vagy átutalási lehetőség.
Az e-mail címmel rendelkező tagok esetében a megkeresés e-mailben, egyéb esetben postai úton történik. A postai megkeresés költségét az Egyesület állja.
2012-től lehetőség lesz az egyesületi tagdíj banki átutalására.
A nyilatkozatok és az egyeztető adatlapok postai beküldésének, valamint a 2012. évi tagdíj csekken vagy átutalással történő befizetésének határideje: 2012. január 27. A nyilatkozatok és adatlapok beküldése postán, az Egyesület titkárságára történik (1021 Budapest, Budakeszi út 91.).
Az Egyesület titkársága 2012. február 15-ig feldolgozza a beérkező adatokat, így február elején megkezdődhet a tagsági kártyák és az Erdészeti Lapok 150 éves jubileumi számának postázása.

ŐSZINTÉN BÍZOM ABBAN, HOGY A TAGDÍJ RENDSZER ÁTALAKÍTÁSA MELLETT MINÉL TÖBB TAGTÁRSUNK VONZÓNAK TALÁLJA AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET SZOLGÁLTATÁSAIT, ÉS RÉSZESE LESZ AZ EGYESÜLET MEGÚJULÁSÁNAK!Budapest, 2011. november 28.

Zambó Péter s.k.
elnök
Országos Erdészeti Egyesület
© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.