Varga László vezérigazgató beszéde

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
2011. december 16. - Tisztelt Hölgyeim és Uraim!    Kedves Vendégeink! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Bakonyerdő Zrt. Tapolcai Parkettagyárában, az új felületkezelő gépsor avatóünnepségén.
Közel másfél éves előkészítő és kivételezési munkával, sok fáradtság és nehézség után jutottunk el idáig. A Parkettagyár mindennapjait megváltoztatta, a dolgozók és a vezetők munkáját megnehezítette az elmúlt évben végrehajtott építő- és gépberuházás. Bizony sok türelemre, kompromisszumra és áldozatvállalásra volt szükség ahhoz, hogy egy ekkora léptékű létesítmény megvalósuljon.
A most felavatandó beruházással egy olyan felületkezelő gépsort vonunk termelésbe, amiről túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a világszínvonalat képviseli. Minden olyan parketta felületkezelési eljárásra képes, ami ma üzemszerűen használt a világban, egyúttal a különböző és gyorsan változó vevői igényeket úgy képes kielégíteni, hogy az egyes terméktípusok gyártására való átállás szinte nem jár a termelékenység csökkenésével.
A társadalom jóléte, az emberek hosszú távú megélhetése akkor biztosított, ha vannak munkalehetőségek, ha mindenki, aki dolgozni képes és dolgozni akar, talál munkahelyet. Napjainkban, amikor a fejlett világot, azon belül Európát minden korábbi tapasztalatot felülmúló mértékben sújtja és fenyegeti a gazdasági és pénzügyi válság, különösen felértékelődik a munkahely-teremtés, de nem kisebb mértékben a munkahelyek megőrzése is.
Ha a munka alapú társadalom felépítésén fáradozunk, kiemelkedő jelentőséget kapnak a termelő beruházások. Az olyan termelő beruházások, amelyek létrehozásával munkalehetőséget teremtünk hazánkban, és a termelő munka révén piacképes, korszerű, hazai gyártású terméket állítunk elő, mert a beruházás a fejlődés motorja.
Aki a válságban beruház, kockázatot vállal, de joggal bízhat abban, hogy a válság befejeztével, vagy akár csak enyhülésével komoly helyzeti előnyre tesz szert versenytársaival szemben, hiszen egy magasabb szintről tudja fokozni termelési és értékesítési tevékenységét.
A Bakonyerdő Zrt. hangsúlyt helyez arra, hogy ne csupán az erdőből kitermelt faanyagot, hanem minél több hozzáadott értéket tartalmazó fűrészárút, feldolgozott faterméket állítson elő és ezzel diverzifikálja termék-előállító és értékesítő munkáját.
A Tapolcai Parkettagyár magas minőségű készterméket állít elő. A BEFAG márkanéven forgalmazott készparketta elismert és keresett termék a padlóburkolók piacán. A parkettafélék minősége, a felület-megmunkálás színvonala ugyanakkor folyamatosan fejlődik, és a piacon maradás, az elismertség és a részesedés megtartása folyamatos fejlesztést igényel. Így az immár 35 éves parkettagyárunk sok tekintetben elavult és megújításra szorul.
Az üzemben felépített gépsorral, az elérhető legkorszerűbb technológiával képesek leszünk a legmodernebb antibakteriális, anitiallergén felületű parketta előállítására, egyúttal a vásárlók kívánságának megfelelően csúszásgátló vagy különleges színezésű felületet is elő tudunk állítani. A speciális - kefélt, fózolt, strukturált vagy antikolt - és tűzkésleltető bevonattal ellátott felületekkel akár extrém igényeknek is úgy tudunk megfelelni, hogy nem lesz szükség a gyártósor teljes leállítására vagy a termelés csökkentésére, hanem folyamatosan állítjuk elő a legkülönbözőbb parkettákat.

Tisztelt Vendégeink!
A parkettagyártás hazai történetében nem mindennapi fejlesztéssel, a közel 750 millió Ft-ot meghaladó értékű beruházást a Bakonyerdő Zrt. hitelfelvétel nélkül hajtotta végre. Az új technológiához illeszthető felületkezelési eljárások kifejlesztése viszont egyben innovációs feladatot is jelentett. Ehhez az Új Széchenyi Terv keretében elnyertük az „Új, korszerű, piacképes, speciális igényeket is kielégítő parkettacsalád gyártástechnológiájának kifejlesztése és az új termékek gyártásba vitele" című technológia-fejlesztési pályázatot, mely 280 millió Ft támogatást jelent. A gyártmányfejlesztés keretében élénken figyeljük és elemezzük a világban újdonságként megjelenő felületkezelő anyagokat, szorosan együttműködve a gyártókkal.
A beruházás megvalósulása ékes példája az ország megújulását, a munkahelyek megőrzését, illetve újak létrehozását elősegítő pályázati lehetőségek, és a termelő beruházás, a versenyképes, innovatív termék-előállítás iránt elkötelezett vállalkozások találkozásának.
Alappal állíthatjuk, hogy a Parkettagyár hosszú távú fejlesztése, versenyképességének megőrzése irányába most egy nagyon fontos lépést tettünk.
Megköszönöm a csarnok építésében közreműködő Construct Kft, a porelszívó- és levegő visszatápláló rendszert kivitelező Revolutió Kft, a fűtés, a sűrített levegő és a villamossági rendszert kiépítő Kozma Kft vezetőinek és szakembereinek a szerződéseikben vállalt feladatokon túl nyújtott aktív és konstruktív együttműködését, a gépsort szállító FAGÉPSZER Kft vállalkozó által integrált Vajda Művek, a GIARDINA és VIET gépgyártók közreműködését a felületkezelő gépsor kialakításában, és kivitelezésében, és természetesen valamennyi közreműködő személynek, szervezetnek, tervezőnek, pályázatírónak és hatóságnak a munkáját, támogatását, segítségét.
Külön köszönöm a tulajdonos Magyar Fejlesztési Bank támogatását, és a Bakonyerdő beruházásban közreműködő dolgozóink áldozatvállalását és kiemelkedő teljesítményét!
Köszönöm valamennyi megjelent vendégünknek, hogy megtisztelték avatóünnepségünket, jelenlétükkel is kifejezve támogatásukat!
Alma Materünk köszöntésének lényegét megtapasztalva köszönöm meg figyelmüket, amely így szól: Üdv az Erdésznek és (sok) pénzt a Faiparosnak! (Nagyon sok) pénzt!


© 2023 Forestpress. All Rights Reserved.