Az Év ökoturisztikai létesítménye pályázat

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
2013. június 10. - Pályázati felhívás ,AZ ÉV ÖKOTURISZTIKAI LÉTESÍTMÉNYE" 2013 cím elnyerésére A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkársága, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztálya és a Magyar Turizmus Zrt. (MT Zrt.) pályázatot ír ki „Az év ökoturisztikai létesítménye" cím elnyerésére.
A pályázat célja, hogy az ökoturisztikai létesítmények, illetve működtetőik számára lehetőséget adjon kínálatuk látogató- és családbarát jellege alapján történő megmérettetésére. A legjobb minősítést elnyerő helyszínek a pályázatot kiíró szervezetek vezetőinek elismerésében részesülnek. A címet elnyert létesítményeket a pályázat lebonyolításában közreműködő szervezetek kommunikációs tevékenységük során kiemelten kezelik.
Mitől látogató- és családbarát egy ökoturisztikai létesítmény?
Látogatóbarátnak tekinthető az az ökoturisztikai létesítmény, amely az elsődleges cél, a természeti és táji örökség megőrzésével történő bemutatáson túl, a látogatók igényeit is figyelembe veszi, tervezése és működtetése a kereslet ismeretében zajlik. Ezek a létesítmények infrastruktúrájukat tekintve, felszereltségben és a szolgáltatásokban is a látogatók alapvető elvárásainak megfelelően lettek kialakítva, a természeti örökség bemutatása élményszerűen történik. Mindez a látogatói megelégedettséget szolgálja, ami a látogatás eredményességéhez, a látottak befogadásához is hozzájárul.
A családbarát bemutatóhelyek célzottan a különböző korosztályú gyerekeknek szóló bemutatással is rendelkeznek, emellett a helyszín kialakítása úgy történt, hogy az a kisgyermekes családok számára is kényelmes ott-tartózkodást nyújtson.
Ki és milyen kategóriában pályázhat.
A cím elnyerésére ökoturisztikai létesítmények üzemeltetői (nemzeti park igazgatóságok, erdőgazdaságok, önkormányzatok, társadalmi szervezetek, társas- és magánvállalkozások stb.) pályázhatnak, az alábbi kategóriákban:
ökoturisztikai látogatóközpontok;
tanösvények.
Egy szervezet kategóriánként egy létesítménnyel pályázhat.
A korábbi évek pályázatain I-III. helyezést elért ökoturisztikai létesítménnyel csak abban az esetben lehet pályázni, ha az előző pályázatok elbírálása óta lényegi

fejlesztés  történt  a  bemutatóhelyen.   Ezt  a  pályázati  adatlap  „Új  fejlesztések" rovatában kell kifejteni.
Melyek a cím elnyerésének szakmai feltételei?

A címet csak azok a létesítmények nyerhetik el, amelyek megfelelnek az ökoturizmus alapelveinek, vagyis
a bemutatás alapvetően a természeti vonzerőkön alapul;
a   természeti-kulturális   erőforrások   környezeti,   gazdasági   és   társadalmi
szempontból fenntartható használata jellemzi;
a résztvevők számára autentikus élményeket nyújt, a terület értékeinek alapos
és élményszerű megismerését teszi lehetővé;
tudatosan oktató és szemléletformáló szerepe van, a látogatókat igyekszik
meggyőzni a természeti örökség megőrzésének fontosságáról;
bővítik a helyi termékek és szolgáltatások iránti keresletet a létesítmény
üzemeltetése   során,   illetve   a   látogatók   számára   kínált   szolgáltatások
keretében;
hasznot hoz a helyi közösség számára, ugyanakkor bevételei egy része a
turisztikai vonzerőt jelentő természeti örökség megőrzését szolgálja.
A cím elnyerésének további szempontjai a következők:
fogyatékos    emberek intézkedések.
a részvétel a turisztikai szolgáltatókkal való együttműködésben: regisztrált
TDM-szervezet keretében1, vagy ha a térségben ilyen nincs, attól függetlenül;
az esélyegyenlőség érvényesítése: a foglalkoztatottak és vendégek körében a
és    szociálisan    rászorulók    részvételét    ösztönző
Az ökoturizmus alapelveinek való megfelelésről a pályázóknak a pályázati adatlapon kell számot adni.
A látogató- és családbarát jelleg megítélésének szempontrendszerét - amely alapján az előzetes értékelés során kiválasztott pályázatok pontozása történik - az 1-2. melléklet tartalmazza.
Milyen formában és határidővel kell beadni a pályázatot?
A   pályázati   adatlapot   a   3.   melléklet  tartalmazza,   illetve   letölthető   az   alábbi honlapokról:
1 A lista letölthető a következő honlapról:
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/tervezeskoordinacioert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/turisztikai-desztinacio-menedzsment-szervezetek-tdm-regisztracioia

>    VM Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkárság -
www. természetvédelem. hu/ oko turizmus;
>    NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály -
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium;
>    MT Zrt. - http://www.itthon.hu/okopalyazat-2013
A kitöltött pályázati adatlapot kizárólag e-mailben, csatolt állományként szükséges továbbítani az alábbi címre:
>    Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.     (Dósa     Henrietta     -    vezető-tanácsos,    VM,
Természetvédelmi Helyettes Államtitkárság, Nemzeti Parki és Tájvédelmi
Főosztály).
Az állomány nevét kérjük a következőképpen képezze (ékezetes betűk nélkül): szervezet rövid neve_pályázati kategória neve (pl. BNPI_tanosveny.doc vagy .pdf)
A pályázathoz kötelező jelleggel csatolni kell az ökoturisztikai létesítmény aktuális állapotát bemutató fényképeket (3-5 darab).
A pályázathoz csatolható egy darab kiadvány elektronikus verziója, amely az adott ökoturisztikai létesítményt mutatja be.
A pályázat beadásának határideje: 2013. július 12.
A bírálóbizottság csak a meghatározott feltételek szerint, határidőre és hiánytalanul beérkezett pályázatokat bírálja el.
Hogyan történik a pályázatok elbírálása?
A beérkezett pályázatokat a pályázat lebonyolításában közreműködő szervezetek egy-egy delegáltjából álló szakmai munkacsoport bírálja el. A munkacsoport a bírálatba egy, a pályázat témájában jártas külsős szakértőt is bevonhat.
Az elbírálás két szakaszból áll, melyek a következők:
szakasz: az ökoturizmus alapelveinek, valamint a látogató- és családbarát
jellegnek való megfelelés előzetes értékelése a beadott pályázati adatlap
alapján. Azok a pályázatok, amelyek az 75 pontból nem érnek el legalább 50-
et, a második értékelési szakaszban, így a helyszíni bejárásban és az azzal
járó részletes értékelésben nem vesznek részt.
szakasz: az ökoturisztikai létesítmények látogató- és családbarát jellegének
pontozásos   értékelése   egyeztetett   és/vagy   anonim   helyszíni   bejárás
tapasztalatai alapján.

A bírálóbizottság tagjai a pályázatokat pontozással minősítik, a végső pontszám az egyes bírálók által adott pontszámok átlagolásával születik meg. A második értékelési szakaszba bejutott ökoturisztikai létesítményekről a bizottság szöveges formában rövid szakmai értékelést ad. A bírálóbizottság a pályázat benyújtási határidejét követő 45 napon belül készíti el a pályázati döntéshez szükséges javaslatát.
A cím odaítéléséről - a szakmai bírálóbizottság javaslata alapján - a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár, a NGM turizmusért felelős szervezeti egységének vezetője és a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója dönt. Általános szabályként kategóriánként egy, a legmagasabb pontszámot elért létesítmény kerül elismerésre. Pontegyezés esetén több létesítmény is elismerésben részesülhet. A cím adományozására csak megfelelő minőségi színvonalat elért pályázatok esetén kerül sor.
A pályázat eredményét a kiíró szervezetek saját honlapjukon hozzák nyilvánosságra, a nyerteseket írásban értesítik.
Mivel iár az elismerés?
A nyertes pályázók oklevelet kapnak, amelyet jogosultak a létesítményben vagy egyéb, arra alkalmas helyen közszemlére tenni.
A nyertes pályázók a címet használhatják az ökoturisztikai létesítmény marketingjében, kommunikációjában. A címet a nyertes helyszínek - az adományozás évének megjelölésével - korlátlan ideig használhatják.
A pályázatot kiíró szervezetek a nyertes létesítményt kiemelten kezelik ökoturisztikai jellegű kommunikációs tevékenységük során. A nyertes létesítmény
kiemelt  megjelenési  lehetőséget  kap   a   Magyar   Turizmus   Zrt.   nemzeti
turisztikai adatbázisában;
kiemelt   megjelenési   lehetőséget   kap   a   Magyar   Turizmus   Zrt.    saját
médiafelületein;
egy oldalas megjelenési lehetőséget kap a hazai nemzeti parkok ökoturisztikai
kínálatát bemutató kiadványban.
Az elismeréseket a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár, a turizmusért felelős helyettes államtitkár és a MT Zrt. vezérigazgatója (akadályoztatásuk esetén megbízottjaik) nyilvános ünnepség keretében adják át.
További információ
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Dósa Henrietta (vezető-tanácsos, VM, Természetvédelmi Helyettes Államtitkárság, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály)
telefon: 1/7952428
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Babarczi Magdolna (termékmenedzser, MT Zrt.)
telefon: 1/488-8758
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Budapest, 2013. június 8.


© 2022 Forestpress. All Rights Reserved.