Gráf József üzenete

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Az ózdi illegális fakitermeléssel foglalkozó fórum résztvevőihez intézett miniszteri üzenet

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
 Engedjék meg, hogy a fórum fővédnökeként, távollétemben is köszöntsem Önöket a Magyar Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumának nevében.

A mai fórum témája különös aktualitással bír, mivel Magyarországon az erdők állapota, az erdőkben, illetve az erdőkkel történtek az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődésre tartanak számot a társadalom részéről.

Erdeink – a magyar erdők – fajgazdagságukat, egészségi állapotukat, szolgáltatásaik minőségi és mennyiségi hozamát, valamint kezelésüket, a bennük folyó erdőgazdálkodás szakszerűségét tekintve európai összehasonlításban is megállják helyüket. Köszönhető ez többek között az európai színvonalú, modern erdőtörvényünknek, mely az erdőkben folyó gazdálkodás feltételeit a szakszerűség és tartamosság jegyében szabályozza, és egyebek közt kimondja, hogy az erdők nyújtotta szolgáltatások – legyen az faanyag, környezetünk védelme, vagy rekreáció – a társadalom minden rétegét megilletik.

Éppen emiatt nem engedhetjük, hogy törvényt szegő, törvényt kijátszó kis csoportok önös érdeküktől vezérelve elpusztítsák azt, amit elődeink néha évszázadot is meghaladó munkája teremtett.

E cél fontosságát kiemelve kívánom, hogy a mai fórum munkája eredményes legyen, az itt született javaslatok, megoldások tegyék lehetővé, hogy a magyar erdőkben unokáink is éppoly elragadtatással és önfeledten pihenjenek, kapcsolódjanak ki, mint azt jelen nemzedékünk teheti.

Budapest, 2006. február 28.

Üdvözlettel

      Gráf József
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
s.k.


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.