Az OEE Elnökségi ülésének jegyzőkönyve

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
JEGYZÕKÖNYV: készült az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségi üléséről.
OEE Klub, Budapest, Fő u. 68. sz. 2006. március 14. 10.00 óra; Ügyszám: 35-1/2006

Az OEE elnöksége soros ülését tartotta az OEE Klubjában. Cserép János elnök köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat és a tanácskozási joggal meghívottakat.

(Megjelentek: Dr. Péti Miklós magánerdőkért felelős alelnök, Doros István technikus alelnök segítő, Bejczy Péter, Csiha Imre, Molnár György régióképviselők, Dr. Szikra Dezső Erdészeti Lapok SZB elnök; kimentésüket kérték: Duska József alelnök, Firbás Nándor, Puskás Lajos, Pallagi László régióképviselők, tanácskozási joggal meghívottak közül megjelentek: Kolozsvári Ákos EB elnök; Dr. S. Nagy László Szeniorok Tanácsa elnök, Dr. Sárvári János MEGOSZ főtitkár, Ormos Balázs főtitkár, Mester Gézáné titkárságvezető).
Cserép János elnök megállapította, hogy az elnökség 7 fővel határozatképes. Az írásban előre jelzett napirendi pontokat tette fel szavazásra az elnök, mellyel az elnökség egyet értett. Bejczy Péter régióképviselő kért szót és indítványozta, hogy az OEE-t és személyét érintő ügyet tárgyalja meg először az elnökség. Az elnökség tagjai részére írásos anyagot adott át. Az elnökség áttanulmányozta az iratokat, majd Cserép János elnök kiegészítést és hozzászólásokat kért a jelenlévőktől. Bejczy Péter által átadott írásos anyag bemutatta, hogy a Szombathelyi HCS választásokat megelőzően és azt követően személyét munkakörében fenyegető felszólítás érte, melynek tárgya a helyi csoport titkári és régióképviselői jelöléstől való elállás volt. A felszólításnak nem tett eleget, ezért fenyegetést kapott a Szombathelyi Erdészeti Zrt.-nél betöltött munkaköréből való eltávolítása ügyében. Az elnökség tagjai és a meghívottak is kifejtették véleményüket. Dr. Péti Miklós magánerdőkért felelős alelnök, kérdésre előadta, hogy a szombathelyi választáson végig jelen volt, az szabályszerűen zajlott le, sem akkor sem utána kifogás nem merült fel a választásokkal kapcsolatosan. Bejczy Péter szabályos körülmények között került megválasztásra a jelen lévő 99 fő helyi csoport tagból, 70-en adták rá szavazatukat. A választásról hivatalos jegyzőkönyv is készült. Az elnökségi ülésen hozzászólók törvényességi vizsgálatot javasoltak, hiányolták az OEE Etikai Kódexének meglétét, a törvényesség betartását és betartatását igényelték és határozat meghozatalát javasolták. (Csiha Imre régióképviselő hivatali elfoglaltsága miatt az üléstermet elhagyta.)
Az elnökség határozatba foglalta döntését:

2/2006. (márc.14.) sz. elnökségi határozat:
Bejczy Péter elnökségi tag, az OEE elnökségének 2006. március 14.-i ülésén, a Nyugat-Dunántúli régió képviselőjeként felszólamlással élt. Bejelentette, hogy személy szerint őt méltatlan támadás érte, mint az OEE helyi csoportjának volt és újraválasztott titkárát.
A szabályosan megtartott és érvényes választáson, több jelölt közül Bejczy Péter nyerte el a HCS titkári funkciót valamint a régió képviselő személyére vonatkozó jelölést. A választáson az OEE Országos Választási Bizottsága kiküldött tagja Dr. Péti Miklós végig részt vett, aki semmilyen szabálytalanságot nem tapasztalt és nem érkezett a választással kapcsolatos kifogás és bejelentés sem.

Bejczy Péter elmondása szerint támadás érte a választást megelőzően és választás után is, hogy nem mondott le a jelölésről más személy javára. E támadás a munkahelyi egzisztenciáját érintheti illetve fenyegeti.

Az Elnökség a fenti ügyet megtárgyalva, határozottan kiáll – eddigi OEE munkája alapján – Bejczy Péter megválasztott HCS titkár mellett és felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy az ilyen magatartás méltatlan a HCS valamint az OEE egészének történeti hagyományaihoz. Az OEE elnöksége és tagsága mindenkor képviseli és támogatja a munkájukat becsülettel végző tisztségviselőit és az ilyen befolyásolási kísérleteket határozottan visszautasítja.
 (Jelen van 6 fő; a határozatot egyhangúan megszavazta az elnökség)

Az Elnökség a hatáskörébe tartozó kitüntetések elfogadásával folytatta munkáját.  
Bogdán József a Díj Bizottság elnöke előzetesen ellenőrizte a javaslatokat, melyek az elnökség elé kerültek.
Az elnökség megvitatta a szakosztályok által beküldött javaslatokat és saját javaslataival kiegészítve, meghozta döntését:
3/2004. (márc.14.) sz. elnökségi határozat:
Az elnökség vita után megszavazta az egyesületi kitüntetésekre adott elnökségi javaslatokat és utasította a főtitkárt, hogy a Díj Bizottsághoz határidőre továbbítsa azokat. (jelen volt 6 elnökségi tag, a határozatot egyhangúan megszavazták)

A második napirendi pontban az elnökség megtárgyalta az írásban előterjesztett javaslatot, az erdészeti ágazat jövőjéről, mely a parlamenti pártoknak és vezető politikusoknak kerül átadásra. A javaslat a FAGOSZ, MEGOSZ és OEE közös indítványára létrehozott bizottság munkája, mely az Erdőtörvény módosítása céljából került megalakításra. Az elnökség az elkészült tervezettel egyet értett, azzal, hogy markánsabban kell megfogalmazni az állami erdőgazdálkodással és nemzeti parkokkal kapcsolatos bekezdéseket.
4/2006. (márc.14.) sz. elnökségi határozat:
Az Elnökség elfogadja a beterjesztett „AZ ERDÉSZET MEGOLDANDÓ FELADATAI - FAGOSZ, MEGOSZ, OEE felhívás a parlamenti pártok részére” munkaanyagot. A véglegesített felhívást a parlamenti pártoknak meg kell küldeni vagy személyesen átadni az elérhető politikusoknak, parlamenti képviselőknek. Az egyeztetett és véglegesen elfogadott felhívást az Erdészeti Lapokban közzé kell tenni. 
  (Jelen van 6 fő; a határozatot egyhangúan megszavazta az elnökség)

A harmadik napirendi pontként az elnökség a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal megkötendő szerződést ismételten áttekintette. A szerződés tárgya a megújuló energia hasznosítása, kiállítás, konferencia szervezése és az oktatás, kutatás területén való együttműködés. Az együttműködő felek Sopron Megyei Jogú Város, a Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége. Az aláírás bejelentése és protokolláris előkészítése a 2005. december 9.-i küldöttközgyűlésen megtörtént, most az aláíráson a sor.

Az egyebek napirendi pont keretében Cserép János elnök megköszönte a Pécsi Helyi Csoport és a MEFA Zrt. vezetésének és tagságának a színvonalas Országos Erdészbál megszervezését.
 5/2006. (márc.14.) sz. elnökségi határozat:
Az Elnökség határozatában köszöni meg a Pécsi Helyi Csoport és a MEFA Zrt. vezetésének és tagságának az Országos Erdészbál színvonalas megszervezését. A rendezvény életben tartásával folytatódott az Egyesület évszázados hagyománya, a szakmai érdekérvényesítés melletti baráti együttlét és az egyesületi szellem ápolása. 
  (Jelen van 6 fő; a határozatot egyhangúan megszavazta az elnökség)

Dr. S. Nagy László a Szeniorok Tanácsa elnöke, tájékoztatta az elnökséget, hogy 2006. április 10.-én Dr. Lámfalussy Sándor úr lesz az előadó a Szeniorok Tanácsa összejövetelén. 
Ormos Balázs főtitkár tájékoztatta az elnökséget, hogy az Erdészcsillag Alapítvány 2006. évi tevékenységét és a jövő terveit át kell tekinteni a következő elnökségi ülésen.
A főtitkár tájékoztatta az elnökséget, hogy az Egyesület programjában szereplő Erdész Öregek Otthona kialakítására is alkalmas épület eladásra kerül Sopronban. Az épület a volt Gyerek Szanatórium, mely jelenleg a Nyugat - Magyarországi Egyetem tulajdonában van. Jó lenne, ha a szakma meg tudná menteni az erdőhöz csatlakozó épületet, mely ára 330 millió Ft. Az elnökség nem foglalt állást az ügyben. 
A főtitkár a továbbiakban tájékoztatta az elnökséget, hogy Dr. Andor József tagtársunk felhívása nyomán, mely az 1956.-os évfordulóhoz kötődően, „Ültess fát a hősökért” országos  mozgalmat indított, a kuratórium tagjai közé választotta Ormos Balázs főtitkárt. További erdész tagok Prof. Dr. Faragó Sándor rektor és Dr. Pethő József tagtársunk.
 
Több hozzászóló nem lévén, Cserép János megköszönte a megjelent meghívottak valamint az elnökség aktív munkáját és az ülést bezárta.


kmf.


   Ormos Balázs                    Cserép János
jegyzőkönyvvezető                     elnök


Hitelesítők:  Molnár György, dr. Péti Miklós

 

 

 

 

 

 


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.