Klemencsics András FVM főosztályvezető avatóbeszéde

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Jeli Arborétum, Amrózy-emlékház, 2006. május 11.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nem telt el egy esztendő azóta, hogy 2005. május 20-án az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésének kertében az Ambrózy ház alapköve elhelyezésre került és a mai napon az arborétumhoz méltó infrastruktúra fejlesztés befejezéseként az emlékház avatására kerülhet sor.

Hazánkban az állami tulajdonú erdészeti társaságokra kiemelt szerep hárul az erdők közjóléti szerepének működtetésében és ezen belül is a különleges közjóléti létesítmények nagyközönség számára történő bemutatásában. Így a Szombathelyi Erdészeti Részvénytársaság is egyike azon erdészeti társaságoknak, amelyek fennállásuk óta megkülönböztetett figyelmet fordítanak az erdők közjóléti szerepére, gazdag erdészeti múltunk emlékeinek megőrzésére, és ezek bemutatására.
Ambrózy István 1869. március 5-én született Nizzában és 1933-ban elragadta a halál. Nyugvóhelyéül Jeli Hálást választotta, az arborétum melletti érintetlen természetet, ahol kriptáján ma is olvasható jelmondata: „Semper vireo” – Örökké zöldellek.
Ambrózy gróf országgyűlési képviselő, majd felsőházi tag volt. Példásan bizonyította magyarságát és rendkívüli természet szeretetét.
Életcélja az „örökké zöldellő kertek”-nek, a hazai természeti adottságaink közötti megvalósítása volt. A sors rendkívüli botanikai tudással és szellemmel áldotta meg. Tanulmányozta az örökzöld fák és cserjék életfeltételeit és azok ismeretében úgy társította ezeket a növényeket, hogy kölcsönösen nyújtani tudják egymásnak az életben maradásukhoz szükséges feltételeket, mindenekelőtt a félárnyékos, párás környezetet.
A terület a második világháborút követően került az állami erdészet kezelésébe, amely a kezelésére bízott Ambrózy-kert gyűjteményes részében továbbvitte Ambrózy már megkezdett munkáját, folytatta az exóták telepítéseit,
A 60-as és 70-es évek rhododendron telepítéseinek eredményei az alátelepített erdeifenyvesek, amelyek a kert színpompás látnivalóját kínálják.  Ma 75 ha-os arborétum és az Ambrózy-sír környéke valamint az arborétumot kiszolgáló létesítmények tesznek ki összesen 107 ha védett területet.
Az Ambrózy Emlékház gondolata legutóbb az arborétumhoz készített erdészeti fejlesztés kapcsán fogalmazódott meg 2001-ben.
A helyi szakemberek a tervezővel együtt az arborétum turisztikai vonzerejét növelő és szakmai rendezvények lebonyolítására is alkalmas épületet álmodtak meg, amely bemutatja Ambrózy-Migazzi István életútját, alkalmas az arborétumhoz kapcsolódó szakmai rendezvények fogadására, helyet ad az arborétumhoz kapcsolódó oktatási-kutatási feladatoknak, lehetőséget biztosít a diákoknak, hogy közelebbről és behatóbban megismerhessék a természetet.
Az emlékház az arborétum szezonális május-június hónapokra koncentrálódó látogatottságát kiterjesztését is elősegítheti az év egészére.
Az emlékház a hagyományos építészeti elemeket felhasználva „U„ formájú alaprajzzal készült. A belső parkosított udvart boltíves tornác övezi, középpontjában képzőművészeti alkotással. A mintegy 200 m2-en helyet kap egy emlékszoba, a növények további fejlesztéséhez szükséges kutatói szoba valamint egy konferenciaterem is a mai kornak megfelelő szociális helyiségekkel egyetemben. A külső megjelenésében a természetközeli, hagyományos építőanyagok kerültek alkalmazásra.
A Jeli Arborétumban az elmúlt években a Szombathelyi Erdészeti Rt. komoly anyagi ráfordításával, az Állami Erdészeti Szolgálat Szombathelyi Igazgatóságának segítségével és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával jelentős infrastrukturális fejlesztés valósult meg. A fejlesztési program keretében az arborétum területén pihenőházak, kerti bútorok, az arborétum területén kívül vendéglátó erdei pavilon, szociális épület, parkolók épültek. Megvalósult a terület vízzel és elektromos energiával történő ellátása is.
A mai napon az arborétumhoz méltó infrastruktúra fejlesztés befejezéseként avathatjuk fel a Jeli Arborétum megalapítójának emléket állító Ambrózy Emlékházat.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim !
Bízom abban, hogy az épület mind funkcióját, mind megjelenését tekintve méltó emléket fog állítani Jeli zseniális alapítójának Ambrózy-Migazzi Istvánnak, továbbá ékes példája lehet az erdőgazdálkodási tevékenység sokszínűségének, rávilágít annak kőjóléti és kulturális szerepére és segítheti a megértését Széchenyi István híres jelmondatának „Csak a múltnak a megbecsülésére épülhet fel a jelen”.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kérem  tekintsék meg az épületet!

Jeli, 2006. május 11.

 

 


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.