A TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉS JEGYZÕKÖNYVE

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

JEGYZÕKÖNYV az OEE 2005. május 26.-án, 10.00 órától tartott Tisztújító Küldöttközgyűléséről
Budapest, MTESZ Budai Konferencia Központ, IIV. 700. terem

Cserép János elnök köszöntötte a megjelenteket, a megválasztott küldötteket, az elnökség és az Ellenőrző Bizottság megjelent tagjait és a tisztújítás során a jelölést elfogadó tagtársakat, valamint az Országos Választási Bizottság elnökét, Halász Gábort.

Cserép János elnök utalt arra, hogy újszerű kezdeményezés indul, mely szerint a tisztújítás nem a Vándorgyűlés keretében, hanem az előtte megrendezett tisztújító küldöttközgyűlésen történik. Ennek oka, hogy az inkább adminisztratív jellegű szavazási aktus ne zavarja a Vándorgyűlés ünnepi jellegét. A régi elnökség ügyvezető elnökségként működik a Vándorgyűlésig, ahol megtörténik a hivatalos és ünnepi átadás-átvétel a régi és új elnök között.
Az elnök megállapította, hogy a küldöttközgyűlésen a 70 fő küldöttből 49 fő jelent meg, ezzel az ülés határozatképes. A továbbiakban az előre megküldött napirendet tette fel szavazásra, melyet a küldöttközgyűlés egyhangúan megszavazott. A szavazás menetének pontosítása vált szükségessé, mely szerint először a régiók szavaznak a saját régióik képviselőire, majd a következő fordulóban a küldöttközgyűlés a javaslatot egyetértően megszavazza. A küldöttközgyűlés a szavazás menetével egyet értett.
Cserép János elnök jegyzőkönyvvezetőnek Mester Gézánét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Papp Gyula és Keller József tagtársakat javasolta, melyet a küldöttközgyűlés egyhangúan támogatott.
Cserép János elnök az egyebek napirendi pontban javasolta, hogy a küldöttközgyűlés foglalkozzon az OEE által is jegyzett „Felhívás” ügyével, melyet a MEGOSZ és a FAGOSZ szervezetekkel együtt írt alá és a természetvédelem és erdőgazdálkodás ügyével foglalkozott. A javaslatot egy ellenszavazattal elfogadták a küldöttek.
Cserép János elnök felkérte Halász Gábort az OVB elnökét, hogy számoljon be az egyesületi választások lebonyolításáról és vezesse le a tisztújítást. Balázs István küldött kért szót és kérdést valamint véleményt fogalmazott meg az alelnök-jelölt személyére vonatkozóan. A kérdés után, mivel kampány tevékenység nem folytatható a közgyűlésen, az elnök megvonta a szót. 

A választás szünetét kihasználva került megtárgyalásra a „Felhívás”. Cserép János elnök felolvasta a felhívás szövegét majd kiegészítésekkel élt, mely szerint a természetvédelem is hasonló felhívásokkal élt, akkor azonban nem volt reakció az erdészek részéről. A kormányprogram megalkotása folyamatban volt ezért azonnali lépésre volt szükség. Az elnöknek lépni kellett, erősítsék vagy gyengítsék tettét a küldöttek hozzászólásaikkal, majd szavazatukkal. Felkérte dr. Sárvári Jánost, a MEGOSZ és Ormos Balázst, az OEE főtitkárát, hogy tájékoztassák a küldötteket a részletekről. Dr. Sárvári János hangsúlyozta a felhívás fontosabb elemeit, többek között azt, hogy a zöldek felhívására történt a válasz reakció, akik szorgalmazták, hogy az erdőgazdálkodás és a vidékfejlesztés kerüljön a KvVM-be. A közelmúlt bajorországi tanulmányútja is megerősítette a magán erdőtulajdonosokat, hogy aki rendel, az fizet. A tulajdonost nem korlátozzák tulajdonosi jogaiban, ha fizetnek és vállalják tulajdonuk korlátozását, csak akkor lehet lépni. A magán erdőben még azonban nem fizettek! A zöldekkel történt együttműködés ellenére jelentek meg az erdészet elleni felhívások, ezért személyes látogatás alkalmával került kinyilvánításra a zöldek módszerének alkalmazása, a nyílt konfrontáció. Tehát előre bejelentett lépések történtek. A felhíváshoz csatlakoztak, az erdőtörvény módosításán már együttműködő FAGOSZ és OEE szervezetek.
Ormos Balázs főtitkár kiegészítésében felolvasta az OEE programjából a természetvédelemről szóló részt. Majd elmondta, hogy elnök úr ennek végrehajtása szellemében írta alá a felhívást. Az együttműködési szándék a természetvédelemmel és a zöld szervezetekkel az OEE kezdeményezése volt a múltban is. Az OEE kezdeményezésére került aláírásra a KvVM-el az együttműködési megállapodás, a Természetvédelmi Hivatallal pedig a munkaterv. Egyesületünk teljesítette a vállalt kötelezettségeit, a másik oldalon ez nem mondható el minden esetben. A természetvédelmi helyettes-államtitkárt meghívtuk elnökségi ülésünkre, ahol munkacsoportot hoztunk létre, mely működésének leállása ugyancsak nem az OEE miatt történt meg. A zöld szervezetek több rendezvényén voltak előadók az OEE tisztségviselői. Ránk hivatkozva, ugyanakkor véleményünket nem képviselve, születtek meg az erdészetet hátrányosan érintő javaslatok, beadványok, újságcikkek. A felhívás aláírásának célja az is volt, hogy jobban figyeljenek oda az erdészet ügyeire a KvVM-ben és az FVM-ben is. Az erdészet megosztható és megosztott, ezt jelezte, hogy egy erdőgazdaság már írásban jelezte, hogy kilép a Pártoló Tanácsból és lemondja az Erdészeti Lapok előfizetését, ami a kommunikációt szolgálja, és aminek semmi köze az ügyhöz. Ugyanakkor éppen a májusi lapszámban adunk teret a másik fél véleményének és írásainak, ezzel teljesítve szakmánk felé a pártatlan információhoz jutást. A küldöttközgyűlés történelmi határozathozatal előtt áll, jelentette ki a főtitkár, mert a szakma egysége a tét.  
A továbbiakban hozzászólások következtek. Holdampf Gyula küldött kiemelte, hogy az OEE a szakma minden szegmensét magában foglalja, szerepe nőni fog. Saját házunk táján is érdemes körül tekinteni, az Erdészeti Lapokban nem tükröződtek vissza a szakma veszélyei, konfliktusai, nem készítette fel a tagságot a kihívásokra. Aki fizet, az határozza meg a folyamatokat, nem a fizetett alkalmazott. A szakma jövőjére hatással lesz az Egyesült Nemzetek Szervezete erdészeti fórumain meghatározottak, erre oda kell figyelni. Duska József alelnök hozzászólásában kifejtette, hogy távol kell tartani magunkat az aktuálpolitikától, kárt okozhat, a külső megítélés is fontos, ezért át kell gondolni mit vállal az OEE. Amit az erdész szakma nem vállal, azt más vállalja és előbb utóbb mások lesznek helyettünk az erdőben. Cserép János elnök kijelentette, hogy akire erdőt bíztak biztos, hogy nem akarja tönkre tenni. Mi mindig tárgyalni akartunk és a sor végére kerültünk. Fontos azt is figyelembe venni, hogy a döntés megalapozott-e és mennyibe kerül a társadalomnak. Roth Mathaea küldött hozzászólásában elmondta, hogy ő, mint gyakorló természetvédelmi hatósági hivatalnok, a túlterheltség feloldásáért, a szakmai munka elvégzéséért, a törvényi környezet módosítását tartja szükségesnek. Schmotzer András küldött felvetette, hogy nem sikerült a szakmánkat elfogadtatni és az is elgondolkodtató, hogy nem vagyunk őszinték egymással, csak látszatra vagyunk egységesek, hogy az Egyesületi tisztségekért nyugdíjasok állnak csatasorba. Cserép János elnök reagálásában támogatta a felszólalók véleményét, és köszönetét fejezte ki a nyugdíjasoknak felelősségtudatukért. A vitát lezárva szavazásra tette fel a kérdést.
 4/2006. (máj. 26.) sz. küldöttközgyűlési határozat:
Elfogadja-e a küldöttközgyűlés az elnök tevékenységét a „Felhívás” ügyében az elhangzottakat is figyelembe véve?
(jelen van 49 fő küldött, 48 igen szavazat, 0 tartózkodás, 1 ellenszavazat)

Megválasztott tisztségviselők:
OEE elnöke      Dr. Pethő József  48 szavazat
OEE általános alelnök   Schmotzer András  44 szavazat
OEE technikus alelnök   Doros István   30 szavazat
OEE magánerdőgazd.alelnök  Bodor Dezső Károly  40 szavazat
Erdészeti Lapok szerkesztő bizottság elnöke   Haraszti Gyula              25 szavazat
Régióképviselők:
- Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala
és Veszprém megye     Tihanyi Gyula            47 szavazat
- Baranya, Somogy és Tolna megye Máté Zoltán            47 szavazat
- Pest, Fejér, Komárom-Esztergom megye
és Budapest      Kertész József  30 szavazat
- Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén
megye      Kiss László             47 szavazat
- Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok megye   Horgosi Zsolt             47 szavazat
- Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megye Puskás Lajos  47 szavazat

Ellenőrző Bizottság elnöke   Kolozsvári Ákos 49 szavazat
Ellenőrző Bizottság tagjai   Bak Julianna  46 szavazat
      Eőry Lászlóné  27 szavazat
      Dr. Marosi György 39 szavazat
      Merkel Gábor  40 szavazat

Cserép János elnök a tisztújítás után, gratulált a megválasztott tisztségviselőknek. Kijelentette, hogy az erdőgazdálkodók igyekeznek minden segítséget megadni az új vezetésnek, beleértve az anyagiakat is. Felkérte a megválasztott elnököt, hogy szóljon a küldöttközgyűléshez. Dr. Pethő József elmondta, hogy négy éve is felvetődött a neve az elnöki posztra, akkor nem vállalta. Érzékelte, hogy ezt nem vette a tagság jó néven tőle. Az erdészet jelenlegi helyzete cselekvésre késztette, a problémák súlyosbodtak. Határozott szándéka a kihívásokkal szembe szállni, elérni azt, hogy tisztességgel dolgozhassunk, törekszik az államerdészet egységének megteremtésére. A kompromisszumok emberétől, Deáktól vett idézettel folytatta mondandóját: „Úgy kell szolgálni a jelent, hogy ne kompromittálja a jövőt.” A továbbiakban támogatóinak, a korábbi elnököknek mondott köszönetet. Káldy Józsefnek, aki támogatásáról biztosította, pénzügyileg is, Schmotzer Andrásnak, akinek örül, hogy vállalta az alelnökséget, a mozgékonyságot várja tőle, és hogy lobogjon a tűz az Egyesületben. „Megtisztelnek az elnöki szereppel, felelősséggel vállalom, segítséget kérek és menni fog minden” – fejezte be beszédét Egyesületünk megválasztott elnöke.

Cserép János megköszönte a tisztújító küldöttközgyűlés munkáját és felkérte a jelenlévőket, hogy az ünnepélyes alkalmat emelve énekeljék el az Erdészhimnuszt.  


Kmf.


Mester Gézáné jegyzőkönyvvezető   Cserép János az ülés elnöke.

Papp Gyula hitelesítő

Keller József  hitelesítő

 

 


 


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.