DR. PETHÕ JÓZSEF ÉLETRAJZA

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

SZEMÉLYI ADATOK
Név: Dr. Pethő József
Születési hely, idő: Rábagyarmat, 1942. december 21.
Anyja neve: Nagy Rozália
Iskolai végzettség: egyetem, szakmérnök

TANULMÁNYOK
1961. Gimnáziumi érettségi
1966. EFE Erdőmérnöki Kar – erdőmérnöki oklevél
1979. EFE Erdőmérnöki Kar – szakmérnöki oklevél
1982. EFE Erdőmérnöki Kar – doktori értekezés megvédése
1985. MÉM Vezetőképző – oklevél
1991. Alapfokú német nyelvvizsga
SZAKMAI ÉLETÚT
1966-  a Szombathelyi EFAG és jogutódainak alkalmazottja
-1967. gyakorlati idő
-1973. fahasználati műszaki vezető
-1986. fahasználati technológus, - termelésfejlesztő, - szakfelügyelő
-1990. fejlesztésvezető
-1992. FALCO Erdőgazdaság – igazgató
-1993. Szombathelyi Erdőgazdaság – igazgató
-1993-2005. Szombathelyi Erdészeti Rt. – vezérigazgató
2005- nyugdíjas
KITÜNTETÉSEK
1998. Az erdészeti kutatásért Vadas Jenő Emlékérem
2001. Vas megye természetvédelméért Gayer Gyula Emlékérem
2001. Vas megye Gazdaságáért díj
2001. Vas megyei MTESZ díj
2002. Bedő Albert Emlékérem
2004. Életmű díj
2005. Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
2005. Pro Silvicultura, Natura et Venatoria – Kari Dísztőr

1966-tól, az erdőmérnöki oklevél megszerzésétől negyven éven át - megszakítás nélkül – a Vas megyei állami (kincstári) erdőket szolgálta. Előbb a szakma frontvonalában erdőhasználóként tevékenykedett, majd ugyanezen ágazat különböző szintjein technológusként, fejlesztőként volt jelen. Ezen ismeretek magasabb szintre emelését jelentette 1979-ben a szakmérnöki oklevél megszerzése, majd 1982-ben a doktori értekezés megvédése. A fenyőállományok nevelésére irányuló disszertációban már ki tudta fejteni az erdész erdőhöz történő értelmes, elfogadható közeledésének útjait, feltárva az erdészeti forwarder alkalmazásának lehetőségeit. Ezen az úton tovább segítette a vasi erdőgazdálkodás múltjából átvehető tapasztalat.
A tizenöt éves vállalatvezetői tevékenységének kezdete a rendszerváltás idejére esett. Bevezetőként a vasi állami erdőgazdálkodás és faipar szétválasztása, az erdőgazdálkodás újjászervezésének feladata, majd az erdőkárpótlás és a vadászterületek újrafelosztásának hátrányos hatása, továbbá a különböző regionális elképzelések útvesztői, végül az Õrségi NP megalakulása formálta tevékenységét, de mindig a klasszikus erdőgazdálkodás útján haladt. A mindig eredményes gazdálkodás mellett a közjó olyan központjait alakították ki, mint a Jeli Arborétum, a Kőszegi Stájer-házak, a Vasvári Vaskapu, Hidegkút és Ivánc erdészeti és vadászati központjai. Mindezekért a vasi állami erdőgazdálkodás megyei szintű elfogadtatását is kiérdemelték.
Társadalmi tevékenysége meghatározó helye az Országos Erdészeti Egyesület Szombathelyi Helyi Csoportja volt. 1975-1990 között a helyi csoport titkáraként az évente ismétlődő szlovén-osztrák-magyar határ menti találkozók (Pannónia) szervezését, és az 1989-es Vándorgyűlés lebonyolítását érdemes kiemelni. 1990-től 2006-ig, egy ciklust leszámítva, a helyi csoport elnöki funkcióját töltötte. Ennek az időszaknak a kiemelkedő eseménye volt a 2005. évi Vándorgyűlés. Jelenleg tagja a Szombathelyi Tudományos Társaságnak, a Vas Megyéért Egyesületnek és a Nyugat-Pannónia Eurorégió természetvédelmi munkacsoportjának.


 


© 2023 Forestpress. All Rights Reserved.