Piacra nem kerülő erdészeti termékek és szolgáltatások

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
B-Brüsszel: Tanulmány a piacra nem kerülő erdészeti termékek és szolgáltatások fejlesztéséről és marketingjéről
2007/S 154-191086
Ajánlati felhívás
Szolgáltatás

I. szakasz: Ajánlatkérő
 I.1)

Név, címek és kapcsolattartási pont(ok):  
Európai Bizottság, címzett: Martin Scheele, Rue de la Loi/Wetstraat 130, Iroda: L-130 8/29, B-1049 Bruxelles/Brussel. Tel.:  (32-2) 296 39 70. Fax:  (32-2) 296 42 67. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe:

http://ec.europa.eu/agriculture/eval/index_en.htm.

További információk beszerezhetők:

Lásd a fenti kapcsolattartási ponto(ka)t.

A dokumentáció és a kiegészítő dokumentumok (köztük a versenypárbeszéddel és a dinamikus beszerzési rendszerrel kapcsolatos dokumentumok) beszerezhetők:

Lásd a fenti kapcsolattartási ponto(ka)t.

A cím, ahová az ajánlatokat vagy a jelentkezéseket küldeni kell:

Lásd a fenti kapcsolattartási ponto(ka)t.
 I.2)

Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége(i):  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet.
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e a közbeszerzési eljárást? Nem.

II. szakasz: A szerződés tárgya
 II.1)

Meghatározás
 II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:  
Tanulmány a piacra nem kerülő erdészeti termékek és szolgáltatások fejlesztéséről és marketingjéről.
 II.1.2)

A szerződés típusa és az építési beruházás, a szállítás vagy a teljesítés helye:  
Szolgáltatások.
A szolgáltatás besorolása: 10.
A teljesítés helye:
a szolgáltatást a nyertes ajánlattevő saját irodáiban kell teljesíteni.
 II.1.3)

A hirdetmény tárgya:  
Közbeszerzés megvalósítása.
 II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid leírása:  
A tanulmány javítja a Bizottság áttekintését az EU tagállamaiban és más országokban a piacra nem kerülő erdészeti termékek és szolgáltatások értékelése és helyettesítése terén jelenleg alkalmazott rendszerekről és mechanizmusokról, valamint ezek szélesebb körű alkalmazásának és további fejlesztésének lehetőségeiről.
 II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):  
74131400, 77000000.
 II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik?  
Igen.
 II.1.8)

Tételekre bontás:  
Nem.
 II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok?  
Nem.
 II.2)

Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
 II.2.1)

Teljes mennyiség vagy alkalmazási kör:  
Tekintettel az elvégzendő feladatok nagyságrendjére, a munkanapok teljes száma nem lehet 150-nél kevesebb.
Becsült érték (héa nélkül): 150 000 EUR.
 II.3)

A szerződés időtartama vagy teljesítésének határideje:  
Időtartam (hónapokban): a szerződés odaítélésétől számított 10 hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
 III.1)

A szerződésre vonatkozó feltételek
 III.1.2)

Főbb finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó rendelkezésekre  
A szerződés teljes értéke 20%-ának kifizetésére akkor kerül sor, amikor a Bizottság elfogadja az első dokumentumot.
A szerződés teljes értéke 40%-ának kifizetésére akkor kerül sor, amikor a Bizottság elfogadja a második dokumentumot.
A szerződés teljes értéke 40%-ának kifizetésére akkor kerül sor, amikor a Bizottság elfogadja a végső dokumentumot.
 III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:  
Lásd a pályázati dokumentáció 7.3. és 7.4. pontjait.
 III.1.4)

Egyéb, a szerződés teljesítése szempontjából irányadó különleges feltételek:  
Nincsenek.
 III.2)

Részvételi feltételek
 III.2.1)

A gazdasági szereplők személyes helyzete, beleértve a szakmai vagy cégnyilvántartásban való bejegyzésre vonatkozó követelményeket:  
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: lásd a pályázati dokumentáció 8.2.1. pontját.
 III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi helyzet:  
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: lásd a pályázati dokumentáció 8.2.3.1. pontját.
 III.2.3)

Technikai alkalmasság:  
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: lásd a pályázati dokumentáció 8.2.3.2. pontját.
 III.2.4)

Fenntartott szerződések:  
Nincsenek.
 III.3)

Szolgáltatási szerződésekre vonatkozó speciális feltételek
 III.3.1)

A szolgáltatásnyújtás meghatározott szakképesítéshez van kötve?  
Nem.
 III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatások teljesítéséért felelős személyek nevét és szakképzettségét?  
Igen.

IV. szakasz: Eljárás
 IV.1)

Az eljárás típusa:
 IV.1.1)

Az eljárás típusa:  
Nyílt.
 IV.2)

Elbírálási kritériumok
 IV.2.1)

Elbírálási kritériumok:  
A dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben megállapított kritériumok alapján az összességében legelőnyösebb ajánlat.
 IV.2.2)

Sor kerül elektronikus versenyeztetésre?  
Nem.
 IV.3)

Adminisztratív információk
 IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:  
AGRI-2007-G4-13.
 IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel:  
A felhívás száma a Hivatalos Lapban: 2007/S 29-34344 (10.2.2007).
 IV.3.3)

A pályázati és kiegészítő dokumentáció, illetve tájékoztató dokumentumok beszerzésének feltételei:  
A dokumentáció beszerzésének határideje: 20.9.2007.
Kell-e fizetni a dokumentációért? Nem.
 IV.3.4)

Az ajánlatok, illetve jelentkezések beérkezési határideje:  
2.10.2007.
 IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve jelentkezések benyújthatók:  
angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.
 IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  
Időtartam hónap(ok)ban: Az ajánlatok beérkezési határidejétől számított 9 hónap.
 IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei:  
10.10.2007 (10:30).
Hely: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság, Rue de la Loi 130, 8/29-es iroda, B-1049 Bruxelles/Brussel.
Az ajánlatok felbontásánál jelen lehetnek arra felhatalmazott személyek? Igen.
Ajánlattevőnként egy, megfelelő módon meghatalmazott képviselő részt vehet a tenderbontáson (a személyazonosságot útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal kell igazolni). Az ajánlattevőknek a jelenléti szándékukat legkésőbb a tenderbontást megelőző 1 héttel az I.1. pontban megadott faxszámra küldött levélben kell közölniük a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság G.4-es Egységével.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
 VI.1)

Jelen beszerzés ismétlődő jellegű?  
Nem.
 VI.2)

Kapcsolódik-e jelen szerződés az EU-alapokból finanszírozott valamely projekthez és/vagy programhoz?  
Nem.
 VI.4)

Jogorvoslati eljárások
 VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:  Az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága, boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg. Tel.: (352) 43 03-1. Fax: (352) 43 37 66. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Internetcím: http://curia.eu.int.
A mediációs eljárásokat lebonyolító szerv:
Az Európai Ombudsman, 1, avenue du Président Robert Schuman, F-67001 Strasbourg Cedex. Tel.: (33) 388 17 23 13. Fax: (33) 388 17 90 62. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Internetcím: http://www.euro-ombudsman.eu.int.
 VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása:  A jogorvoslati kérelmek benyújtási határidejére vonatkozó részletes információk: A vesztes fél értesítésétől, illetve – ennek hiányában – az eredmény ismertté válásától számított 2 hónapon belül. Az Európai Ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.
 VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtásával kapcsolatban a következő szolgálattól kérhető információ:  Az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága, boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg. Tel.: (352) 43 03-1. Fax: (352) 43 37 66. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Internetcím: http://curia.eu.int.
 VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:  31.7.2007.

 


© 2023 Forestpress. All Rights Reserved.