Börtön jár a családi erőszakért (heol)

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
2013. november 5. - büntetőjog - A jogtörténet szerint az új Btk. az 1878-ban megalkotott Csemegi-, az 1961-es és az 1978-as büntetőkódex után hazánk negyedik büntetőjogi törvényi szabálygyűjteménye. Büntetik az idén hatályba lépett Büntető Törvénykönyv (Btk.) alapján egyebek között a zsebszerződések megkötőit, az abban közreműködőket, a családi kapcsolatokkal visszaélőket, a gazdasági csalások tetteseit is.
A jogalkotókat az életünkkel összefüggően bekövetkezett változások követésén, jogi rendezésén túl a büntetések szigorítása is vezérelte.

Gazdasági csalás
Az előző büntetőjogi törvényekben még nem szabályozott cselekedet a gazdasági csalás. Ezt az valósítja meg, aki jogtalan haszonszerzés érdekében színlelt gazdasági tevékenységet végez, amivel másnak vagyoni hátrányt okoz. Rengeteg példája volt annak, hogy az egymással szerződött vállalkozók vagy cégek vezetése „lepapírozta” azt a munkát, amit nem is teljesített, így a hamis számlák meg nem érdemelt összegek átutaltatására adtak módot.
Alapesetben vétségről van szó, s két évre küldhetők rács mögé a csalók, ha kisebb vagyoni hátrányt idéznek elő. Bűntettnek minősül, és 3 év szabadságvesztés jár akkor, ha e bűnténnyel nagyobb vagyoni hátrányt okoznak, s akkor is, ha kisebbet ugyan, de bűnszövetségben, üzletszerűen követik el. A jelentős vagyoni hátrány keletkezése után a tettes 1-5 évi büntetéssel is sújtható, különösen nagy vagyoni hátrány esetén már 2-8, különösen jelentős hátrány alkalmával 5-10 esztendőre is kivonhatják a bűnösöket a forgalomból.
Termőföld jogellenes megszerzése
Új tényállása a büntetőjogi kódexnek a termőföld jogellenes megszerzése. Célja a földterületekkel összefüggő zsebszerződésekkel szembeni erőteljes fellépés, hogy magyar termőföldeket ne lehessen elkótyavetyélni. Az új Btk. 1-5 év szabadságvesztés-büntetést helyez kilátásba a szerződő feleknek, de nemcsak nekik, hanem a megállapodást tető alá hozó ügyvédeknek és közjegyzőknek is!
Falopás
Tél közeledtével megszaporodnak a falopásokról szóló hírek. Nos, ezek megakadályozását is szolgálja az a paragrafus, amelynek értelmében két évet is kaphat az, aki jogellenesen kivágja az erdőben a fát, s azt zsákmányként elviszi.
Családi erőszak
Fájdalmas és sajnálatosan gyakori életjelenségre próbálnak megoldást találni azok a rendelkezések, amelyek az új Btk.-ban a családi erőszak elleni küzdelmet helyezik előtérbe. E szerint a házastársával, a gyermekeivel, a rokonaival szemben folyamatosan erőszakos, nekik lelki sérüléseket is okozó személyek szigorúbb megítélésre számíthatnak.
Vétség már a családi kapcsolatok létesítésével való visszaélés is. Azaz: ha valaki állampolgárság megszerzése végett köt házasságot, vagy fogad örökbe gyermeket. Aki anyagi haszonért, kizárólag tartózkodási jogosultságot igazoló okmány, netán családi együttélésre szolgáló tartózkodási engedély kiadása érdekében létesít családi kapcsolatot, az két évre is fegyintézetbe kerülhet.
Új paragrafus a kapcsolati erőszak elnevezésű bűncselekmény. A sértetti körbe beletartozik a gyermek szülője, például a családtagjait folyton szidó, bántalmazó apa, mint tettes szempontjából az anya, a házastárs, az elkövetővel együtt élő hozzátartozó, a volt élettárs, a gondnok és gondokolt, a gyám és a gyámolt személy. Ahhoz, hogy szankciót szabjon ki a bíróság, az kell, hogy a vádlott az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartást tanúsítson a felsoroltakkal szemben. Vétségért két év szabadságvesztés járhat. Akkor is, ha a közös gazdálkodás körébe vagy a közös vagyonba tartozó anyagi javakat elvonja a famíliától a tettes, s annak tagjait súlyos nélkülözésnek teszi ki.
Ha rendszeresen valósít meg testi sértést, becsületsértést, akkor bűntett címén kell felelnie, s három évre lecsukható. A büntetés 1-5 esztendő, ha a bíróság személyi szabadság megsértését ( például lakásba bezárást) vagy kényszerítést állapít meg. Hogy azután lesz-e foganatjuk ezen előírásoknak, az majd kiderül...
Sportrendezvényektől való eltiltás
Új büntetési nem a sportrendezvényektől való eltiltás is. Az elmúlt két évtizedben számos alkalommal történt rongálás, szurkolói összecsapás sporteseményeken, főleg focimeccseken. A jogforrás alapján ha valaki bűntényt követ mérkőzés alatt, illetve amikor azt nézni megy, arról távozik, akkor a bíróság eltilthatja őt sportrendezvény látogatásától, az oda való belépéstől. A tilalom egytől öt évig tarthat az ítélet jogerőre emelkedésétől.
Új rendelkezések a közúti közlekedésben
Az egyikkel a közúti veszélyeztetés törvényi tényállását egészítették ki. E szerint közforgalom elől el nem zárt magánúton (például: hipermarketek, illetve benzinkutak parkolójában és szervizútján) is elkövethető lesz a bűntény sérüléssel nem járó alapesete. Teljesen új szabály az új Btk.-ban a gépjármű kilométer-számlálójának a meghamisítása. Ezentúl jobb lesz óvatosnak lenni, ha valaki ily módon akarja becsapni használt autója eladása esetén a lehetséges vásárlót. Annál is inkább hasznos e cselekedet véghez vitele előtt a józan megfontoltság, mert akár egy esztendei szabadságvesztés-büntetéssel is sújtható az elkövető.
Vigyázzanak az egészségügyi termék meghamisítói!
Eddig nem szerepelt büntetőkódexben az egészségügyi termék meghamisítása nevű bűntény. Ilyennek a készítése, forgalmazása, kínálása, a vele való kereskedés büntetendő. Az is továbbá, aki Magyarországon nem engedélyezett egészségügyi terméket indokolatlan mennyiségben megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít, egészségügyi termékhez kapcsolódó eredeti dokumentumot kereskedelmi céllal rendeltetésétől eltérően felhasznál. A tettesre három év fegyintézeti elhelyezés várhat. Egy-öt év, ha az elkövető ezzel súlyos egészségromlást, illetve maradandó fogyatékosságot, s 2-8 esztendő, ha halált okoz. Szalay Zoltán


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.