Az erdőgazdálkodási szolgáltatási tevékenység megítélése (adoforum.hu)

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Az erdőgazdálkodási szolgáltatási tevékenység megítélése a de minimis támogatások érvényesítésénél
2008.06.25 - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (a továbbiakban: Szja tv.) biztosított kedvezmények érvényesíthetőségének elsődleges feltétele, hogy a vállalkozó teljesíti-e azokat a kritériumokat, amelyek megvalósulásához a törvény az adott kedvezményt köti.

Önnek van bejelentési kötelezettsége?
Ki az Elszámoló ár alanya? Válasz: Azon vállalatok vagy egyének, akik a velük kapcsolatban álló (hazai vagy külföldi) vállalattal vagy egyénnel, vagy adóparadicsomban bejegyzett vállalattal vagy egyénnel tranzakciót hajtanak végre.

Amennyiben a feltételek megvalósulnak, a kedvezmények igénybe vehetők azzal, hogy az uniós rendeletek előírásaira is tekintettel kell lenni. Ennek érdekében az Szja tv. az egyes kedvezmények igénybevételének feltételeit meghatározó szabályai között nevesíti azt is, hogy az állami támogatásokra irányadó rendelkezések alkalmazásában melyik uniós jogszabály szerint kell minősíteni az adott kedvezményt.
A 2008. január l-jétől hatályos rendelkezések már nem csak az általános de minimis rendelet [1998/2006 EK rendelet], hanem az egyes speciális területekre alkalmazandó bizottsági rendeletek alapján is minősítik az Szja tv. szerint igénybe vehető kedvezményeket. Ezek a bizottsági rendeletek a következők:
- az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/ EK rendelet,
- az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/ EK rendelet,
- az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról a mezőgazdasági és halászati ágazatban szóló 1860/2004/ EK rendelet.
A 2007-ben hatályos személyi jövedelemadó szabályok még ennél szűkebb körben minősítették a kedvezményeket, a Szja tv. a csekély összegű (de minimis) támogatást külön definíció nélkül említette. A csekély összegű (de minimis) támogatás fogalmát az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 30. pontja határozta meg, amely meghatározás szerint csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/ EK rendelet (2006. december 15.) hatálya alá tartozó támogatás.
Amennyiben az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély erdőgazdálkodási szolgáltatási tevékenységet (fakitermelés, tisztítás, törzskiválasztó és növekedésfokozó gyérítés, egészségügyi termelés, erdészeti utak javítása) végez megrendelés alapján nem saját tulajdonú erdőterületen, akkor a szolgáltató jellegű tevékenységeket az általános támogatási szabályok szerint kell megítélni. Az említett tevékenységet végző vállalkozó esetében tehát a személyi jövedelemadó törvényben biztosított kedvezmények érvényesíthetősége szempontjából a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendeletet (2006. december 15.) kell alkalmazni.
Az erdőgazdálkodási szolgáltatási tevékenységet végző egyéni vállalkozó tehát - amennyiben megfelel az egyes adókedvezmények alkalmazhatóságára megállapított törvényi feltételeknek is -, 2007-ben és 2008-ban egyaránt érvényesítheti a Szja tv. szerinti kedvezményeket, azokat az általános támogatási szabályok szerinti de minimis támogatásként kell figyelembe vennie.
[Szja tv. 49/B. § (6) bekezdés d) pontja]
(Pénzügyminisztérium Jövedelemadók Főosztály 5516/2008 - Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 1559964690)


© 2023 Forestpress. All Rights Reserved.