Munkavédelmi és munkajogi információs csatornák (Dől a Fa!)

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség a biztonságos és legális munkavégzés érdekében információs csatornákat hozott létre, ahol bárki, akár név nélkül is információhoz juthat munkavédelmi és munkaügyi problémák esetén.

Ingyenes Munkavédelmi Információs Szolgálat
Az ingyenes telefonos munkavédelmi információs szolgálat tájékoztatás nyújt a munkavédelemmel kapcsolatos jogosultságokról és kötelezettségekről a munkavállalók és munkáltatók, az érdekképviseleti szervek és minden, a munkavédelem kérdései iránt érdeklődő számára. Munkavédelmi szakmai kérdésekben tájékoztat: pl. üzembe helyezés, kockázatértékelés, egyéni védőeszközök, egészségi alkalmassági vizsgálat, munkabalesetekkel kapcsolatos eljárás.

Munkahelyi biztonság témakörében (OMMF által fenntartott vonal)
Zöld szám: 06 80 204-292
Hívható: hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00, pénteken 8.00-12.00
Munkahelyi egészség témakörében (OMMF által fenntartott vonal)
Zöld szám: 06 80 204-264
Hívható: hétfőtől csütörtökig 7.45-16.00, pénteken 7.45-11.45
internet: www.ommf.gov.hu; „Információs szolgálat" link
Munkajogi Ügyfélszolgálati Iroda
Az irodát a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által alapított Állami Foglalkoztatási Szolgálat részét képező Foglalkoztatási és Szociális Hivatal üzemelteti. Munkaügyi, munkajogi, foglalkoztatási kérdésekben lehe hozzájuk fordulni.
Elérhetőség:
Budapest, V. ker. Akadémia utca 3.
Telelőn: 06 1 475-5860
Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 9.00-15.00, pénteken 9.00-13.00 internet: www.szmm.hu és www.afsz.hu

Jogszabály-gyűjtemény
Munkavédelemről, munkaügyről általában
XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
XCIII. törvény a munkavédelemről (vhr: S/1993. (XII.26.) MüM rendelet)
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
Munkahely
2/1998. (I. 16.) MÜM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
22/2005. (VI. 24.) EÜM rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
Egyéni védőeszközök
65/1999. (XII. 22.) EÜM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
Munkaeszközök
21/1998.(IV.17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
Speciálisan erdészeti jogszabályok
15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
1996. évi LIV. törvény az erdőről és az erdővédelméről (vhr: 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet)
83/2003. (VII.16.) FVM rendeletet a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.