Munkavállalás az erdőn (Dől a Fa!)

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
2008./1. - A bejelentett foglalkoztatásról
Az erdőben munkát végzők számára is fontos, hogy legális munkavállalás keretében dolgozzanak. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony számos formában megvalósulhat, hazánkban az erdei munkásokat általában munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy alkalmi munkavállalóként foglalkoztatják.

Számos egyéni vállalkozó és őstermelő is végez erdészeti szolgáltatást, vállal fakitermelést, erdőművelési munkákat. Ezek a jogviszonyok törvényi alapokon nyugvó egészségbiztosítási, balesetbiztosítási és nyugdíjbiztosítási kötelezettségeket és jogokat teremtenek.
A járulékfizetési rendszer biztosítja az egészségügy, a baleseti ellátás és a nyugdíjkifizetések fedezetét. Azok a munkavállalók, akiknek nincs bejelentett jogviszonya, azaz járulékot sem a munkáltatójuk, sem maguk nem fizetnek, csak úgy jogosultak baleseti ellátásra, járóbeteg ellátásra, fekvőbeteg ellátásra, ha saját maguk finanszírozzák azt. Minden erdőn dolgozó ember saját érdeke, hogy bejelentett állása legyen, vagy maga váljon vállalkozóvá, őstermelővé és teremtse meg egyéni biztosítási jogviszonyának feltételeit.
A témáról bővebben:
www.magyarorszag.hu - „A szolgáltatások" menüpont alatt www.oep.hu - az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapja www.onyf.hu - az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapja www.apeh.hu - az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal honlapja

A gépkezelői jogosítványról
A gépkezelői jogosítványok orvosi megújítása minden ötödik évben esedékes. A háziorvos/üzemorvos a pecsétjével hitelesíti a gépkezelői jogosítványt, és csak az így érvényesített jogosítvánnyal lehet szabályszerűen munkát vállalni (még alkalmi munkát is). Aki szervezett munkavégzés keretében, rendszeresen végez erdőben fizikai munkát (favágó, közelítőgép-kezelő, erdőművelő, stb.), annak azonban a gépkezelői jogosítvány kiváltása és orvosi érvényesítése mellett, évente is kötelező üzemorvosi vizsgálaton megjelennie, és érdemes a szűrővizsgálatokra is elmennie. A gépkezelői jogosítványt kérelemre az FVM VKSZI állítja ki.

Elérhetőségük: www.vkszi.hu

Az erdészet területén faritkítást végeztek, a vállalkozó kezelte a közelítőgépet, két munkatársa a munkaterületen a kivontatott fák válogatását, méretre darabolását és a rönkfák rakatba helyezését végezte. Egy 20 méter magas akácfa láncfűrésszel történő vágásakor az akácfa egy facsoportba dőlt, eközben kidöntött egy korhadt törzsű (élő fával egy tőn lévő) 20 méter hosszú csert. A cser visszafele dőlt, fejbe vágta a fakitermelőt, akinek a sisakja beszakadt. A vállalkozó a közelítőgéppel a döntési területre visszaérve, az akácfa tuskójától 2 méterre a földön fekve találta a munkavállalót, akinek a száján és fülén folyt a vére, életjelt nem adott, a helyszínen elhunyt. (0MMF: Tájékoztató a munkabalesetek alakulásáról, 2007)


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.