Ahol a folyók összekötnek (ForestPress)

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Kétnyelvű környezeti nevelés a Dráva-medencében A Magyarország-Horvátország IPA - Határon Átnyúló Együttműködési Program (2007-2013) pályázatán a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a horvát Zeleni Osijek szervezet horvát-magyar nyelvű közös környezeti nevelési program megvalósítására nyert támogatást. A támogatást nyert pályázat célja a Dráva folyó mellett élő magyarországi horvát és horvátországi magyar fiatalok környezeti nevelési központjainak kialakítása, a szükséges oktatási infrastruktúra megvalósítása, ideértve a humánerőforrás képzést és a tárgyi eszközök, oktatási segédanyagok megvalósítását is.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt feladata az oktatás, az ismeretterjesztés és a környezetbarát, természetközeli idegenforgalom fejlesztése – a nemzeti parki területek természetvédelmi kezelése, saját területeinek és infrastruktúrájának vagyonkezelése, a védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi igazgatási feladatok ellátása mellett. A horvát Zeleni Osijek fő tevékenysége a természetvédelem, természeti nevelés, az ökoturizmus; Szlavónia és a Baranya-régió természeti és kulturális értékeinek megőrzése és bemutatása. Legfontosabb projektje a Kopácsi Rét közelében található Zlatna Greda elnevezésű öko-központ, mely az ökoturizmus, a természetismereti programok szervezése mellett a helyi hagyományok – köztük a gasztronómiai tradíciók – megőrzésén és fenntartásán is dolgozik.

A 2010-ben megvalósuló magyar-horvát közös projekt keretében két oktatási központ kerül felújításra, fejlesztésre – egy Horvátországban, egy pedig Magyarországon. A Zlatna Greda oktatási központban egy a Dráva-menti természeti és kulturális értékeket bemutató kiállítás is kialakításra kerül. Az oktatási központok körül és a környező településeken kétnyelvű információs táblákat helyezünk ki, amelyek nemcsak a fiatalok, hanem a felnőtt lakosság tájékoztatását is szolgálják. Az oktatási program megvalósítását több nyomtatott anyag fogja segíteni, egy színvonalas kiadvány, mely a Dráva-menti térség természeti és kulturális értékeit mutatja be magyar és horvát nyelven, valamint egy kétnyelvű természetvédelmi szótár, mely a környezeti nevelési foglalkozások alapját szolgáló szókincset tartalmazza. A projekt részeként pedagógus továbbképzések valósulnak meg – a nyertes pályázat keretében két alkalommal. A pedagógusok számára több olyan oktatási program kerül bemutatásra (gólya-program, BISEL, térinformatika), amelyeket önállóan folytathatnak a későbbiekben. Hosszú távon mindkét oktatási központ magyar-horvát ifjúsági táborok helyszíne lesz. Jelen pályázat során két ötnapos tábor kerül megrendezésre.

A projekt eredményeképpen megvalósuló infrastruktúrát, oktatási anyagokat és programokat a kisebbségek, a kisebbséget oktató pedagógusok mellett a többségi helyi lakosság is használni tudja majd. A két ország fiataljai a környezeti nevelési programok, táborok, kirándulások során anyanyelvükön ismerkedhetnek a saját és a másik ország természeti értékeivel. A magyar és horvát nyelvet egyaránt beszélők száma jelentősen növekedhet. Olyan látogatóbarát határmenti terület jön létre, ahol a természeti, kulturális és gazdasági javak megosztása könnyebbé válik. Így nagy esély van arra, hogy Horvátország EU-hoz és schengeni zónához való csatlakozásának idejére a határmenti lakosság mind a magyar, mind a horvát oldalon egymás felé nyitott, egymás természeti- kulturális értékeit jól ismerő közösséggé válik, ahol a Dráva összekötő kapcsot, valódi közös értéket fog jelenteni a két ország állampolgárainak.


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.