A favágást (greenfo)

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

2004. december 27.
Védegylet Szegedi Csoport: jogtalan favágások. Megsemmisítette a közigazgatási hivatal a szegedi jegyző újszegedi fakivágásokat elrendelő határozatát, és új eljárásra kötelezte a hivatalt. Több szabálytalanságot találtak ugyanis az eljárásban. Közben a liget kertészeti rendezését végrehajtották, a fákat a fellebbezési határidő lejárta előtt kivágták.

A Védegylet szerint szabálytalanul vágták ki a fákat a Tisza Lajos körút rekonstrukciója során is. A Védegylet helyi képviselője fellebbezett a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatalnál az újszegedi ligetben engedélyezett fakivágásokkal kapcsolatban. A hivatal új eljárás lefolytatására utasította Szeged város jegyzőjét. Júliusban kezdődött meg a helyi védettségű újszegedi Erzsébet liget rekonstrukciójának idén esedékes része. Július 12-én elkezdődtek a ligetben a munkák, Szeged város jegyzője (ebben az esetben mint az elsőfokú természetvédelmi hatóság vezetője) azonban csak másnap adott engedélyt 72 fa kivágására. Az engedély azonban csak 15 nap fellebbezési határidő lejárta után lépett hatályba. Szentistványi István, a Védegylet szegedi képviselője szerint senkinek sincs rálátása a hivatalnál zajló folyamatokba, nem egyeztetnek más hatóságokkal, szervezetekkel, a lakossággal. Az önkormányzat helyi rendeletében kimondja: a védett területeken álló fák kivágásához csak a fák biológiai pusztulása esetén adható hozzájárulás, valamint akkor, ha azok állapota a környezetre károsodással járó veszélyt jelent. Ezzel szemben a városüzemeltetési iroda a rekonstrukcióra történő hivatkozással adott engedélyt a fák kivágására – hangsúlyozza Szentistványi –, a fákat pedig a határidő előtt kivágták.
A megyei közigazgatási hivatal határozata megállapítja, hogy az elsőfokú, tehát a városi eljárás megalapozatlan és jogszabálysértő. Nem vonták be ugyanis az engedélyezési eljárásba az erdészeti hatóságot. Nem utaltak arra a helyi rendeletnek megfelelően, hogy a fák pusztulása bekövetkezett volna, vagy veszélyesek lennének. Elismerte az eljárásban vétett hibákat a jegyző nevében eljáró városüzemeltetési iroda környezetgazdálkodási és közműosztály vezetője. Vaskeba György azonban hangsúlyozta: a tervről már 2003 őszén megkezdődtek az egyeztetések. Az önkormányzati tervtanács is jóváhagyta, ismerték a képviselők is. A végső cél pedig a rekonstrukció, azaz a terület rendezése. Az engedélyt kérő Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. közterület-fenntartási igazgatóhelyettese kiemelte: jóhiszeműen, a liget szépítésének szándékával dolgoztak. Kovács János szerint ha jogi hibát vétettek is, szakmailag megfelelően jártak el. Nem ötletszerűen vágtak fákat, nem pusztítottak, hanem egy egyeztetett tervet hajtottak végre. Kovács szerint a fakivágás hozzátartozik a park fenntartásához. Szeged lakói – tette hozzá –, pedig már évek óta várják, hogy a liget rendezése előrehaladjon.
Pászti Ágnes tanácsnok a nyáron a Tisza Lajos körút felújítása során a sebtében kivágott fák miatt emelt szót. Akkor azt kifogásolta, hogy a kivitelező a fellebbezési határidőt be nem tartva vágta ki a fákat. A Védegylet szintén kifogásolta a körúti fakivágásokat. Ebben az esetben sem tartották be a 15 napos fellebbezési határidőt, az engedély kézhez vétele után azonnal kidöntötték a fákat. A Védegylet szerint ez általános a városban. (A körút rekonstrukciója kapcsán egyébként a tervezők különösen ügyeltek arra, hogy minél kevesebb fát kelljen kivágni.)

© 2022 Forestpress. All Rights Reserved.