b_150_150_16777215_00_images_stories_fvm_erdovilagnap_csoport20160321.JPG
ForestPress fotók


2016. március 21. – A Pro Silva Hungariae kitüntetések átadására és Bedő Albert szobrának felavatására került sor 2016. március 21-én, az Erdők Világnapja alkalmából, az Országos Erdészeti Egyesület alapításának 150 éves jubileumán a Földművelésügyi Minisztérium Darányi Ignác termében illetve az Agrárpalota árkádjai alatt.

Fazekas Sándor miniszter bevezetésként köszöntötte mindazokat, akiknek munkája egybeforrt a természeti erőforrások megvédésével. Elmondta, hogy az Erdők Világnapját idén az Országos Erdészeti Egyesület jubileuma teszi különlegessé. A miniszter utalt arra, hogy időszerűvé vált a 2009-es erdőtörvény újbóli áttekintése, az ágazat teljes megújítása keretében. Ennek a társadalmi vitának első állomása a FeHoVa alkalmával megrendezett szakmai konferencia volt.
Az erdőtörvény megalkotásánál olyan nagynevű elődök munkássága lehet példa, mint Bedő Alberté, akinek nagy szerepe volt az 1879. évi korszerű, polgári erdőtörvény kidolgozásában. A most készülő jogszabály koncepciójának meghatározásában a hazai erdészek vesznek részt a legaktívabban, hiszen ők tudnak a legjobban gazdálkodni az erdővel. Ki kell alakítani a helyes arányt az erdők hármas – a közjóléti, gazdasági és védelmi – funkciói között. Fontos, hogy az új törvény igazodjon a klímaváltozás kihívásaihoz, visszaszorítsa az invazív fajok terjedését, figyelembe vegye az erdők tulajdonosi összetételét, különbséget tegyen a természetes és az ültetvényszerű erdők között, valamint új szabályt kell alkotni az energia célú erdőkre is, amelyeket nem is lehet erőkként kezelni – hangsúlyozta a miniszter. - Meg kell találni az összhangot az erdőgazdálkodás és a természetvédelem között. Fazekas Sándor leszögezte, hogy a magyar családoknak nem csak az Erdők Világnapján, hanem az év minden napján fontos az erdő. Az erdőgazdaságok az elmúlt években soha nem látott mértékben valósítottak meg közjóléti fejlesztéseket és turisztikai beruházásokat, amelynek következtében folyamatosan nőtt az erdők látogatottsága. Új erdei vasutak, turista utak, erdei iskolák, kilátók nyíltak meg. Ezek közül néhányat kiemelt a miniszter, köztük a Zselici Csillagparkot, a Fertődi Eszterházy Kastélypark rekonstrukcióját, az Ambrózy-Migazzi Kilátót, a Karapancsai Kastélypark rekonstrukcióját. Az erdők turisztikai célú látogatottsága egyre nő, eléri a 40 milliót, ami egy tíz milliós országban igen nagy szám. Ez köszönhető a Kormány által az egészséges életmód érdekében meghirdetett Bejárható Magyarország programnak is. Ebbe a körbe tartozik a természetjárás, a kerékpározás, a lovaglás és a vitorlázás is.

b_150_150_16777215_00_images_stories_fvm_erdovilagnap_fazekas20160321.JPG
A miniszter kitért arra is, hogy az elmúlt években az erdészeti társaságok öt erdei delikátesz üzletet nyitottak meg. Az üzletek az erdők által nyújtott javak gazdag választékát kínálják.
A tiszta levegő és a tiszta víz alapvetően meghatározza az élet minőségét. Az Erdők Világnapja az erdők és a víz kapcsolatáról szól idén. A vizek többségét az erdők szűrik, a hozzáférhető friss víz 75 százalékát az erdők adják, s a világ nagyvárosainak jelentős része a védett erdőkből kapja az ivóvizet.
Fazekas Sándor végezetül emlékeztetett, hogy a hazai erdők arányát a jelenlegi arányról 27 százalékra kell növelni.
Emlékeztetett, az elmúlt évben bekövetkezett erdei jégkárt követően 45 ezer ember adományozott a magyar erdők helyreállítása érdekében, és köszönetet mondott ezért a példaszerű összefogásért.  

Az ünnepi beszéd elhangzása után Mátray Árpád erdőmérnök kolléga adott elő selmeci diáknótákat.


Ezt követően Fazekas Sándor és Bitay Márton átadták az Erdők Világnapja alkalmából a Pro Silva Hungariae díjakat és elismeréseket.

  Dr. Csóka Györgynek, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézete osztályvezetőjének, tudományos tanácsadónak, az erdőgazdálkodásban, a magyar erdők egészségi állapotának vizsgálatában kifejtett tudományos kutatói, oktatói munkájáért, illetve ezek népszerűsítésében betöltött szerepvállalásért

Csonka Tibornak, a Gemenc Zrt. vezérigazgatójának, az erdők közcélú, közjóléti hasznosításának magas szintre emelésért, az árvízi védekezésekben és az újjáépítésben végzett szakmai munkájáért

Dr. Folcz Tóbiásnak, a Roth Gyula Erdészeti és Faipari Szakközépiskola igazgató-helyettesének, az erdészeti szakoktatás területén három évtizeden keresztül végzett kimagasló pedagógia és vezetői munkájáért

Lomniczi Gergelynek, a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivőjének, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkárának, az erdészeti kommunikáció, és a környezeti nevelés területén, az erdészeti ágazat képviseletében betöltött, közvéleményt formáló szerepvállalásért

Nagy Imrének, a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet tudományos munkatársának, a gyakorlatorientált erdészeti kutatások és az erdészeti szakigazgatás területén végzett munkájáért, több évtizedes kimagasló szakmai tevékenységének elismerésért

Dr. Somogyvári Vilmosnak, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara erdő- és vadgazdálkodási szakértőjének, az erdőgazdálkodással összefüggő jogalkotással, valamint az UMVP vidékfejlesztési erdészeti jogcímeinek megnyitásában végzett szakmai munkájáért, a MEGOSZ-ban és Országos Erdészeti Egyesületben nyújtott szerepvállalásáért


Fazekas Sándor miniszter PRO SILVA HUNGÁRIAE EMLÉKPLAKETTET adományozott két személy részére:
Barkóczi Istvánnak, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatójának,
a természet-közeli erdőgazdálkodás, a síkvidéki erdőfelújítás során végzett munkájáért, valamint a szakmai szervezetekben végzett tevékenységéért

Keszi Lászlónak, a MECSEKERDŐ Zrt. vezérigazgatójának, az erdőművelés iránti elkötelezett munkája, az erdeifenyő és a tölgyesek felújítása terén elért eredményei, továbbá a szakmai szervezetekben végzett tevékenysége elismeréseként

A miniszter az Erdők Világnapja alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott 19 személy részére:
Dr. Bagi András Leventének, a Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály jogszabály-előkészítőjének, a vadgazdálkodási   jogszabályalkotás során nyújtott kiemelkedő munkájáért

Bíró Ferencnek, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. gazdasági igazgatójának,
az erdőgazdálkodás érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként

Dalvári Vince Gábornak, a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály főosztályvezető-helyettesének, az állam 100 százalékos tulajdonában álló, erdészeti gazdasági társaságokkal kapcsolatban végzett kiemelkedő színvonalú munkájáért

Dr. Fábián Gyula Zoltánnak, a Földművelésügyi Minisztérium Jogszabályalkotási Főosztálya jogszabály-előkészítőjének, a    vadgazdálkodási jogszabályalkotás során nyújtott kiemelkedő munkájáért

Dr. Fodor Mártának, az Északerdő Zrt. osztályvezetőjének, két és fél évtizeden át az állami erdőgazdálkodás területén végzett jogi tevékenysége elismeréseként

Gordán Gábornak, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Kaposvári Erdészete igazgatójának, az éltető és fenntartható erdőgazdálkodás érdekében hosszú időn át végzett munkája elismeréseként

Jagicza Attilának, a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. szakfelügyelőjének, az erdészeti szakigazgatás és gazdálkodás terén végzett munkája, a nyilvántartási rendszerek fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Lamperth Ritának, a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály vadászati referensének, a vadgazdálkodási tájegységekről szóló miniszteri rendelet megalkotásában nyújtott lelkiismeretes munkájáért

Lénártné Orliczki Juditnak, az Északerdő Zrt. kontrolling osztályvezetőjének, az erdőgazdálkodás érdekében közgazdasági és kontrolling területen végzett munkája elismeréseként

Molnár Gábornak, a  Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.  birtokpolitikai munkatársának, a területkialakítás, a tulajdonviszonyok rendezése és a nyilvántartás rendezése területén végzett munkája elismeréseként

Olmosi Mariannának, a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztálya erdészeti referensének, az erdészeti társaságok tulajdonosi joggyakorlásának biztosítását szolgáló kiemelkedő munkája elismeréseként

Schally Gergely Tibor egyetemi  tanársegédnek, a Szent István Egyetem munkatársának, a vadgazdálkodási tájegységek kialakításához szükséges térinformatikai munka kiemelkedő színvonalon történő ellátásáért

Dr. Sisa Ferencnek, a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztálya jogi referensének, a vadgazdálkodási törvény és annak végrehajtási szabályai megalkotásának során nyújtott kiemelkedő szakmai munkájáért

Szentpéteri Sándornak, a Pilisi Parkerdő Zrt. pályázati és erdőtervezési főelőadójának, az erdőtörvény módosításának előkészítése során végzett munkája elismeréseként

Támba Miklósnak, a „Napkori Erdőgazdák" Zrt. elnökének, a magyar magánerdő gazdálkodás fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő munkája, valamint a kapcsolódó jogszabályok kidolgozása során kifejtett tevékenysége elismeréseként

Dr. Tornyos-László Petrának, a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály jogi referensének, az erdészeti társaságok tulajdonosi joggyakorlásának biztosítását szolgáló kiemelkedő munkája elismeréseként,
17. Urbán Pálnak, az EGERERDŐ Zrt. vezérigazgató-helyettesének,
az erdő- és vadgazdálkodás területén végzett munkája, a vadállomány megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként

Vadász Istvánnak, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága osztályvezetőjének a vadgazdálkodási    jogszabályalkotás hatósági részletszabályainak kidolgozása során végzett kiemelkedő munkájáért

Zsigmond Richárdnak, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága igazgatójának, a vadgazdálkodási    jogszabályalkotás hatósági részletszabályainak kidolgozása során végzett kiemelkedő munkájáért.

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

No events